Logo CE Delft

2010

De klimaateffecten van de verpakkingenbelasting
Arno Schroten in Nieuwsbrief Milieu & Economie, jaargang 24, nummer 5, december 2010
Free allocation is no solution for carbon leakage
Sander de Bruyn, in: Point Carbon News, 19 november 2010
Goed gebruik van biomassa
Geert Bergma en Harry Croezen, in: Prospect, Uitgave van Eneco, jaargang 16, nr. 6, november 2010
Verkeer en klimaat; conflict of gouden combinatie?
Femke Brouwer en Huib van Essen, in Verkeerskunde, 2010
Milieueffectenanalyse 'RAAM-BRIEF'
Ewout Dönszelmann, in: Toets, vakblad over effectrapportage. Jaargang 17, nr. 3, september 2010
Rijden en varen op gas
Bettina Kampman, in: Verkeerskunde, nr. 05, augustus 2010
Handboek Schaduwprijzen 2008
Marisa Korteland & Sander de Bruyn, in: Nieuwsbrief Milieu & Economie, jaargang 24, nummer 3, juni 2010
Duurzame energie en besparing geen 'hot item' in verkiezingsprogramma's
Door Frans Rooijers, in: Energiegids, mei 2010 
Schoon verkeer ligt binnen handbereik
Door Eelco den Boer, in: Verkeerskunde 4/2010 
Goed gebruik van biomassa
Door Geert Bergsma, in: Nieuwsbrief Milieu en Economie, jaargang 24, nr. 2, april 2010 
Duurzaamheid als kader voor weging alternatieven 
Door Pieter Janse, in: RO Magazine, april 2010  
Hoe schoon is de zeevaart?
Door Eelco den Boer, in: SWZ Martime. Jaargang 131, februari 2010 
Een wereldwijd emissiehandelssysteem voor de zeevaart (CE Delft) 
Door Jasper Faber, in: Nieuwsbrief Milieu & Economie, Jaargang 24, nr. 1, februari 2010