Logo CE Delft

Integrale kostenmodel E-opwekking

Integrale kosten van opwekking inclusief externe kosten (voorbeeld kolen t.o.v. wind op zee)

MKBA's geintegreerd met milieueffecten en maatschappelijk-economisch verstandig