Logo CE Delft

Presentaties

Medewerkers van CE Delft houden regelmatig presentaties. Op deze pagina vindt u een selectie.

Presentaties 2017

Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: Kansen en belemmeringen in de gebouwde omgeving
Benno Schepers, ZEN-platformbijeenkomst 7 maart 2017
Waarom industriële energiebesparing blijft liggen
Frans Rooijers, Expertmeeting 'Meer impact door nieuwe financierings- en businessmodellen energiebesparing industrie', Zoetermeer, 23 februari 2017
Hernieuwbare Energie na 2025

Frans Rooijers, Jaarvergadering Vereniging voor ZonnekrachtCentrales, 4 februari 2017
Hoe komen we van het aardgas af?
Frans Rooijers, Bezinningsgroep Energie, 9 januari 2017