Logo CE Delft

Milieu-impact gemeten

De afgelopen jaren heeft CE Delft op tal van manieren de milieudruk en CO2-footprint van de eigen organisatie teruggebracht. Begin 2016 hebben we gekozen om deze maatregelen en de effecten zichtbaar te maken via de Milieubarometer, een instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van een bedrijf te meten dat door meer dan 2.500 bedrijven wordt gebruikt.

Geringe milieudruk t.o.v. branchegemiddelde

Naast de gegevens voor de Milieubarometer 2015 hebben we waar mogelijk ook gegevens ingevoerd over de afgelopen jaren (excl. vervoer)  zodat inzichtelijk is welke reducties we sinds 2011 hebben gerealiseerd.

De effecten van ons woon-werkverkeer zijn voor het eerst over 2015 berekend. De milieuscore van CE Delft (kolom 5, incl. vervoer) wordt in de Milieubarometer afgezet tegen het branchegemiddelde (kolom 6). De milieudruk van onze organisatie is 1/3 t.o.v. het branchegemiddelde.


Referentiejaar 2011 = 100
Kolom 1 t/m 4: Milieudruk CE Delft excl. vervoer.
Kolom 5: Milieudruk CE Delft 2015 incl. vervoer.
Kolom 6: Branchegemiddelde milieudruk 2015.


Wat veroorzaakte de daling?

In het referentiejaar 2011 is zichtbaar dat CE Delft t.o.v. de branche al veel minder gas en elektriciteit gebruikte. Oorzaak daarvan was de grondige isolatie van het gebouw, en besparingsmaatregelen (bijv. verlichting, zuinige kantoorapparatuur) die vóór 2011 werden genomen. In 2013 werd het effect van de vervanging van de verwarmingsbuizen goed zichtbaar, gecombineerd met een zuinigere CV-ketel. En doordat het hele systeem gestroomlijnd werd, steeg ook het comfort op de werkplek.

In 2015 daalde de hoeveelheid elektriciteit die we inkochten door de opbrengst van de eigen zonnepanelen op ons pand, die een deel van de elektriciteit leverde.


CO2-meter


Kolom 1 t/m 4: CO2-meter CE Delft excl. vervoer.
Kolom 5: CO2-meter CE Delft 2015 incl. vervoer.
Kolom 6: Branchegemiddelde CO2-meter 2015.


Groen grijs groen grijs

De elektriciteit die CE Delft inkoopt bestaat uit een mix die door de Milieubarometer betitelt wordt als groene stroom uit Nederlandse biomassa, windkracht, waterkracht en zonne-energie. Ons gas is aardgas waarvoor de leverancier CO2-compensatie organiseert, voor de Milieubarometer telt dat als 'groen gas' waar netto geen CO2-emissie aan verbonden is. Daarmee zou de CO2-uitstoot van ons stroom- en gasgebruik uitkomen op nihil. Omdat we andere partijen afraden groene stroom/groen gas als milieuprestatie op eigen conto te schrijven, hebben we onze ingekochte elektriciteit en gas toch ingevoerd als ware het 'grijze stroom/gas'. De reden is dat we niet de volledige onrendabele top van deze duurzame energie vergoeden, maar de belastingbetaler dat middels de SDE+ doet.