Logo CE Delft

Prijs voor vakartikel Duurzaamheid Energie- en Grondstoffenfabriek

15/06/2017 - Geert Bergsma en Ingrid Odegard van CE Delft hebben als co-auteurs de H2O-prijs 2017 gewonnen voor het beste vakartikel in H2O, samen met medeauteurs van Witteveen+Bos en KNN Advies. 
In het winnende artikel wordt de toepassing van de door de onderzoekers ontwikkelde levenscyclusanalyse (LCA) op een aantal grondstoffen uit rioolwater beschreven. Met de analyse kunnen waterschappen bepalen of terugwinnen van grondstoffen ook vanuit het duurzaamheidsperspectief bijdraagt aan de circulaire economie en milieuwinst in de productketen.
“Het winnende vakartikel onderscheidt zich door goed onderzoek dat helder is opgeschreven, vernieuwend is en ook toepasbaar in de praktijk”, aldus juryvoorzitter Idsart Dijkstra. Het artikel 'Is de Energie- en Grondstoffenfabriek wel duurzaam?' was één van de 69 ingezonden artikelen die waren ingezonden voor het winnen van de prijs. Het artikel bevat de resultaten van de LCA studie naar Fosfaatrecycling uit afvalwater uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Stowa.


Overige artikelen