Logo CE Delft

Auteurs: S.A.H. (Saeda) Moorman, H.J. (Harry) Croezen

Delft, januari 2000 - 70 pag.

pdf Rapport
pdf Aanvullende notitie

Over dit onderzoek is er ook een aanvullende notitie onder "Emissies uit bijstoken van gevaarlijke afvalstromen"