Bedrijven

CE Delft werkt voor tal van bedrijven in binnen- en buitenland. CE Delft is sterk in de analyse en strategie en assisteert bij de implementatie van milieu- en klimaatbeleid.

Voor veel bedrijven voert CE Delft Levencyclusanalyses (LCA) uit waarmee inzicht verkregen wordt in de impact van producten en verbetermogelijkheden. Aanvullende daarop berekenen we voor bedrijven business cases en regelmatig combineren we milieu- en economische informatie tot een maatschappelijk kosten baten analyse (MKBA). Ook kunnen we daarmee true cost analyses voor u maken, waarmee de maatschappelijke prijs van uw product vergeleken kan worden met die van concurrenten.

Binnen de industrie hebben we als speerpunten biobased -producten en -ketens, energie in de grote industrie en mobiliteit. Maar ook voor de afvalsector en de recyclingsector doen we vaak onderzoek.

Denktank
Een relatief nieuw en nuttig product is het organiseren van een denktank-traject rond een bepaald lastig onderwerp met beslissers binnen de industrie. De door CE Delft voorbereide discussies helpen de groep in veel gevallen een stuk verder. Zeker op onderwerpen waar techniek en beleid en belangen lijken te botsen. Vaak leidt een denktank tot een beter begrip van de kwestie en tot constructieve ideeën over hoe de overheid haar beleid voor die sector zou moeten aanpassen. CE Delft is als partij tussen overheid, bedrijven en NGO’s hier een geschikte partner voor.

Tools
Voor veel bedrijven maken we ook tools waarmee u uw product en product veranderingen milieukundig kan toetsen zonder zelf steeds een LCA specialist te hoeven uitvoeren. Zo’n tool kan ook richting klanten CO2 certificaten van producen en diensten produceren.

Duurzaam inkopen
De laatste tijd werken we ook steeds meer aan duurzaam inkopen. Overheden willen immers hun inkopen duurzaam maar worstelen daarmee. Wij helpen overheden om dit beter te doen maar ook steeds vaker helpen wij een bedrijf of branche om overheden te adviseren hoe de aanbesteding zo aangepast kan worden dat echt duurzame producten (van u) ook echt de voorkeur krijgen in de aanbesteding.  

Meer informatie
Heeft u vragen over wat CE Delft voor u kan doen als bedrijf, neem dan contact op met Geert Bergsma (manager grondstoffen).

Via onderstaande links vindt u meer informatie over onze producten voor bedrijven:

 

 
 
 
. .  .