JAARBERICHT 2017

In dit Jaarbericht 2017 wordt duidelijk dat de verduurzaming, waar we al lang onderzoek en advies over geven, in een nieuwe fase is gekomen. Het nieuwe kabinet maakt met de naamgeving van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat duidelijk dat klimaatbeleid een steeds belangrijker onderdeel van onze economie en samenleving is geworden. En gezien de hoeveelheid werk die in 2017 binnen ons nieuwe thema Duurzame Steden is verzet, wordt duidelijk dat lokale overheden volop aan de slag zijn met implementatie van de klimaatdoelen die op nationaal en Europees niveau zijn vastgesteld. De groei van het advieswerk voor de industrie en rond de circulaire economie maakt duidelijk dat ook bedrijven flink bezig zijn met de implementatie van hun klimaat-doelen.

Het resulteerde in 2017 tot een verdere groei van het aantal medewerkers en een stijging van de omzet. Ons 40-jarig jubileum vieren we onder andere door ook in 2018 met onderzoek en advies bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Frans Rooijers, directeur CE Delft

  • Beste projecten 2017
  • Aantal projecten en omzet
  • Personeel
  • Kwaliteitsbeleid
  • Milieubarometer

 Jaarbericht 2017