Jaarbericht 2018

Structurele oplossingen voor een duurzame economie. Dat is al veertig jaar de kern van het werk van CE Delft. Op ons jubileumfeest op 1 november 2018 lanceerden we de Vergoeding Externe Kosten, waarmee de wetten van de economie in stelling worden gebracht tegen de opwarming van de aarde: wie vervuilt, of wie vervuilende producten koopt, moet daarvoor een prijs betalen. Het grote voordeel van de VEK is dat hij de internationale concurrentiepositie niet aantast en een gelijk speelveld waarborgt, waardoor het verplaatsen van productie naar landen met een minder streng klimaatbeleid wordt ontmoedigd. Europese bedrijven worden niet bevoordeeld; maar ze worden ook niet benadeeld.

Op veel manieren droegen we in 2018 bij aan de oplossingen die nodig zijn om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. CE Delft leverde op verzoek flink wat studies die een rol speelden bij de totstandkoming van het Ontwerp van het Klimaatakkoord aan de vijf klimaattafels. We informeerde de Tweede Kamer tijdens hoorzittingen en er was in de media veel aandacht voor ons werk. De groei van de omzet en het aantal medewerkers laat zien dat we relevant zijn, nu Nederland en de EU serieuze stappen zetten naar een fossielarme samenleving.

We zijn meer werk gaan doen dichter bij de implementatiestrategie voor gemeenten en industriële bedrijven, waarmee duidelijk wordt dat de transitie naar fossielarme woningen en producten serieus is ingezet. Daarvoor blijft onze expertise van structurele instrumenten vanuit de landelijke overheid hard nodig, want alleen met enthousiasme zal de klimaataanpak niet van de grond komen. Gaandeweg met structurele instrumenten fossiele energie duurder maken dan schone energie is noodzakelijk om grote veranderingen voor elkaar te krijgen. Daar hebben we in 2018 aan gewerkt.

Frans Rooijers, directeur CE Delft

Beste projecten 2018

Ieder jaar houdt CE Delft onder de personeelsleden de verkiezing van het beste project van het jaar. Iedere thema-leider nomineert de beste twee projecten en na een eerste stemronde, waaraan alle medewerkers meedoen, blijven de drie meest succesvolle projecten over. In een zinderende eindstrijd wordt vervolgens besloten welk project een jaar lang de eretitel ‘project van het jaar’ mag dragen. Daarbij wordt gekeken naar tevredenheid bij de opdrachtgever, bijdrage aan de missie van CE Delft, maar zijn collega’s ook kritisch op de vraag of het project binnen budget is uit-gevoerd, en of het prettig samenwerken was. In dit jaar-bericht leest u over de beste projecten van 2018, en welke daarvan in de top drie zijn beland.

Link naar Jaarbericht 2018

Aantal projecten en omzet

In 2018 kwam voor 5,6 miljoen euro aan projecten binnen, een verdere stijging ten opzichte van voorgaande jaren (2017 5 miljoen). Het aandeel van opdrachten voor bedrijven, Europese instellingen, provincies en gemeenten en NGO's bleef ongeveer gelijk. Het percentage voor de onderzoeksinstellingen nam toe (van 5 naar 12%) en daalde voor de Rijksoverheid (van 22% naar 17%). Bij de stijging en daling van het percentage voor een bepaalde groep opdrachtgevers moet in het oog gehouden worden dat er flink meer projecten binnenkwamen en er meer omzet is gemaakt.

Kwaliteitsbeleid

CE Delft vraagt opdrachtgevers actief om projecten te evalueren, zodat we zicht houden op klanttevredenheid. Er zijn in 2018 68 evaluaties ingevuld (46 in 2017). Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,2. Dit is hoger dan het langjarig gemiddelde (8,0 in 2018).

Er zijn dit jaar 26 evaluaties ingevuld door nieuwe opdrachtgevers, waarbij meer dan
de helft aangeeft bij CE Delft uit te komen via een collega of relatie.

Milieubeleid

Wij meten de milieudruk en CO2-footprint per medewerker sinds 2015 met de Milieubarometer, een instrument dat door meer dan 2.500 bedrijven wordt gebruikt. Deze grafiek is een weergave van de CO2-footprint in ton CO2 per jaar/per medewerker. De staaf tegen de grijze achtergrond (meest rechts) toont het branchegemiddelde. In 2014 werden woon-werkverkeer en zakelijk verkeer nog niet bijgehouden, vandaar dat die gegevens ontbreken in de eerste staafdiagram.

Personeel

In 2018 zijn 9 nieuwe medewerkers aangenomen en 7 medewerkers uit dienst getreden. Het totaal aantal medewerkers op 31 december 2018 stond op 59 medewerkers, oftewel 50 fte’s.