Methode

CETenderTool

Diverse aanbesteders maken gebruik van de CETenderTool in hun aanbesteding. Deze Excel-gebaseerde tool kwantificeert de milieu-impact van de inschrijvers, waardoor een eenvoudige en objectieve vergelijking mogelijk is. De CETenderTool is gebaseerd op LCA-methodiek, wat staat voor levenscyclusanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de milieu-impact vanaf grondstofdelving tot de end-of-life-fase.

Elk inkooptraject is uniek. Elke CETenderTool is dan ook op maat gemaakt voor de specifieke aanbesteding. Allereerst wordt een heldere afbakening gemaakt van het product dat vergeleken wordt en de levensfasen die worden meegenomen. Vervolgens worden de in- en outputs per levensfase geïnventariseerd. Tot slot maakt de tool de vertaling naar de milieu-impact, bijvoorbeeld de CO2-footprint.

CE Delft heeft een CETenderTool ontwikkeld voor reactivatie van actief kool, voor de drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Zij willen verbetering van de CO2-footprint meewegen in de aanbestedingsprocedure en daarmee bedrijven stimuleren de CO2-footprint van actief kool te verminderen. Een ander voorbeeld is de CETenderTool voor Alliander, waarmee de CO2-footprint en grondstofuitputting van kabels in kaart wordt gebracht.

Lees het artikel: Duurzaam inkopen van polymeren met de CETenderTool