Methode

STREAM Goederenvervoer

STREAM Goederenvervoer

Onder de naam STREAM (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) publiceert CE Delft al een aantal jaar rapporten met emissiekentallen van transport.

In 2020 is een update en uitbreiding uitgevoerd van STREAM Goederenvervoer (Study on TRansport Emissions of All Modes). Op basis van het STREAM model wordt in het rapport een overzicht gegeven van emissiekentallen per tonkilometer. Aanleiding voor de update is dat door Europese voertuignormen en vlootvernieuwing, overheidsbeleid en technische vooruitgang, de emissies van transport sinds 2014 (basisjaar in STREAM 2016) zijn veranderd. Daarnaast zijn door metingen nieuwe inzichten ontstaan over de werkelijke emissies van voer- en vaartuigen.

Nieuw in STREAM 2020 zijn de kentallen voor luchtvracht, een uitbreiding van zeevaart en een hoofdstuk over de emissies van voertuigproductie en infrastructuurgebruik. In dit hoofdstuk wordt ook dieper ingegaan op de impact van batterijproductie op de CO2-levenscyclus emissies van vrachtvoertuigen.

Met behulp van de kentallen kunnen vragen beantwoord worden als: Is het beter om goederen per schip, trein of per vrachtwagen naar Duisburg of naar Litouwen te vervoeren? Er kan bijvoorbeeld een vergelijking worden gemaakt tussen afvoer van goederen naar de haven via een nabij gelegen kanaal met een gemiddeld binnenschip, of met schone vrachtauto’s. Het antwoord hangt af van de logistieke parameters, de emissietechnologie van de modaliteit en van het soort emissies, bijvoorbeeld CO2 of luchtverontreinigende stoffen.

Naast STREAM Goederenvervoer is er ook een STREAM Personenvervoer. Het STREAM-model maakt gebruik van gegevens die breed geaccepteerd zijn door wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Een betrouwbare methode dus, die steeds wordt aangepast op basis van de nieuwste feiten en cijfers.

Tailor-made-oplossingen voor bedrijven

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om inzicht te hebben in de milieueffecten van hun transport, omdat het steeds relevanter wordt voor klanten om dit terug te dringen. CE Delft kan met het STREAM-model en de methodieken hierachter bedrijven meehelpen bij het opzetten van carbon footprint berekeningen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van openbare gemiddelde emissiefactoren, maar CE Delft kan ook tailor-made emissiefactoren opstellen, waarbij rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld de goederensoort, de transportafstand, de bedrijfsspecifieke beladingsgraad en andere hierboven  genoemde parameters.

Als ondersteuner van het programma Duurzame Logistiek hebben we uitgebreide ervaring met het samenwerken met vervoerders en verladers. CE Delft kan helpen bij het in kaart brengen van de uitstoot is van de vloot. Daarnaast kan CE Delft ondersteunen bij het ontwikkelen van een emissiecalculator als onderdeel van een logistiek planningspakket. Voorbeelden van projecten van CE Delft zijn de  Emissiescan Logistiek en de ABCO2-tool.