Rapport

Activity Based Carboning (ABCO2)

Samen met CAPE groep heeft CE Delft de tool ABCO2 ontwikkeld. Met deze tool is het mogelijk om op orderniveau de emissies van logistieke activiteiten te berekenen. De tool wordt gebruikt tijdens het orderproces, en geeft bij het aanmaken van een order de CO2 uitstoot van verschillende alternatieven weer. De gebruiker richt zelf een netwerk in, en detailleert dit door een wagenpark, logistieke karakteristieken, en locaties voor overslag te definiëren. Met ordergegevens over langere tijd kan ook het effect van keuzes voor een andere modaliteit, of het bundelen van zendingen gekwantificeerd worden.

CE Delft heeft meegeholpen om de rekenmethodiek van de tool te ontwikkelen en heeft emissiekentallen aangeleverd, die in het model zijn opgenomen. Bij de ontwikkeling van het model is rekening gehouden met de beschikbare standaarden hiervoor.

Meer informatie: www.abco2.nl

Auteurs

Meer over