Rapport

Elektriciteitsleveranciers in kaart. Update 2016

Elk jaar presenteren de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu, Hivos en Wise de ‘duurzaamheidsranking’ van de elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. In deze factsheets worden de achtergrondgegevens voor de ranking van 2016 gepresenteerd.

Op basis van deze achtergrondgegevens stellen de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu, Wise en Hivos de vernieuwde ranking van 2016 op. Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet. Voorheen werden de brongegevens van alle elektriciteitsleveranciers in een rapportage gepubliceerd, maar dit jaar is ervoor gekozen, mede ten behoeve van de transparantie, om de factsheets met de brongegevens te publiceren.