Rapport

Hotel Footprint Model

Voor de Amsterdamse hotelketen Conscious Hotels hebben we een Footprint Model ontwikkeld. Hiermee kan Conscious voor al haar hotels de milieu-impacts in kaart brengen, hotspots voor verbetering identificeren en de voortgang op milieudoelen jaarlijks monitoren. De milieu-impacts zijn per jaar en per gast inzichtelijk.

In het Footprint Model brengen we onder andere in kaart hoe Conscious presteert op diens eigen zes duurzame beloftes:

  1. No Burning (100% elektrische energievoorziening).
  2. No Tox (100% biologische voedsel en dranken, plastic dieet, zicht op samenstelling spullen).
  3. Meat no Need (groenten in hoofdrol, vlees als duurder supplement).
  4. Keep it Close (90% betrekken uit een straal van 90 km rond hotels).
  5. Close the Cycle (hergebruikte/gerecyclede spullen, Cradle-to-Cradle, gecertificeerde natuurlijke producten).
  6. Re Wild (bomen planten, omzetten van landbouwgrond naar natuur ondersteunen, planten en groen in de hotels realiseren).

Alle berekeningen en impacts voeren we uit volgens de Life Cycle Assessment (LCA) methodiek. Hierbij geven we inzicht in vier verschillende milieu-impacts:

  1. Klimaatimpact.
  2. Biodiversiteit.
  3. Landgebruik.
  4. Toxiciteit.