Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Nationaal ETS voor gebouwen en transport. Uitwerking
september 2021
Lees meer
Uitbreiding EU ETS naar de Gebouwde Omgeving. Een verkennende analyse naar effecten en beleidsinpassing
juni 2021
Lees meer
Zon op dak
oktober 2020
Lees meer
CO2-kostentool. Tool voor bepaling jaarlijkse CO2-kosten van doelgroepenvervoer
April 2020
Lees meer
CO2-beprijzing als onderdeel van een duurzame organisatie. ‘Toepassingsgebied Provincies’
April 2020
Lees meer
CO2-beprijzing bij inkopen en aanbesteden door provincies. Met focus op catering, meubilair en textiel
Maart 2020
Lees meer
Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming
Maart 2019
Lees meer
MKBA Holwerd aan Zee
Augustus 2018
Lees meer
Ex-post investigation of cost pass-through in the EU ETS
November 2015
Lees meer
Energy support measures and their impact on innovation in the renewable energy sector in Europe
December 2014
Lees meer