Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Elektriciteitsinfrastructuur Haarlemmermeer. Onderzoek naar de knelpunten en oplossingsrichtingen
oktober 2022
Lees meer
Effecten van het Programma duurzame mobiliteit. Update referentieprognose en doorkijk naar 2030
februari 2022
Lees meer
Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen
februari 2021
Lees meer
Elektrificatie en vraagprofiel 2030
September 2020
Lees meer
Update onderzoek economische effecten het Nieuwe Werken
Augustus 2020
Lees meer
Nulmeting CO2-uitstoot mobiliteit Noord-Holland en Flevoland
April 2020
Lees meer
Effectbepaling regionaal maatregelenpakket
Februari 2020
Lees meer
P+fiets in Zuid-Holland
Juli 2019
Lees meer
Taxes in the Field of Aviation and their impact
Juni 2019
Lees meer
Maatschappelijke kosten en baten OV-bussen
September 2018
Lees meer