Onze mensen

Amanda Bachaus

Amanda Bachaus
onderzoeker/adviseur

Ik vind het erg interessant om vraagstukken rondom milieu en duurzaamheid vanuit een economische invalshoek te bekijken en hoop zo een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energietransitie.

Over Amanda

Ik werk sinds september 2019 als onderzoeker/adviseur bij de sector Economie. Ik ben betrokken bij het opzetten, het verwerken en de rapportage van uiteenlopende studies voor diverse opdrachtgevers. Dankzij mijn BSc Aarde en Economie, MSc Spatial, Transport and Environmental Economics en MSc Environment and Resource Management heb ik een multidisciplinaire achtergrond en kennis van milieu- en transporteconomie, de energietransitie en beleidsvraagstukken. Ook heb ik ervaring met Geografische Informatie Systemen (GIS). Voor mijn masterscripties heb ik onderzoek gedaan naar het optimaliseren van klimaatverdragen en een model opgezet die de werkgelegenheidseffecten van investeringen in duurzame energie in kaart brengt. Ik vind het erg interessant om vraagstukken rondom milieu en duurzaamheid vanuit een economische invalshoek te bekijken en hoop zo een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energietransitie.

Rapporten waar Amanda Bachaus auteur is

Arbeidsvraag in de energietransitie
juli 2022
Lees meer
Groeiprojecties energie-intensieve industrie. Referentiescenario’s voor impactanalyse klimaatbeleid
april 2021
Lees meer
CO2-beprijzing als onderdeel van een duurzame organisatie. ‘Toepassingsgebied Provincies’
augustus 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Amanda Bachaus