Onze mensen

Amanda Bachaus

Amanda Bachaus
senior onderzoeker/adviseur
Over Amanda

Ik werk sinds september 2019 bij CE Delft, momenteel in de functie van senior onderzoeker/adviseur bij de sector Economie. Dankzij mijn BSc Aarde en Economie, MSc Spatial, Transport and Environmental Economics en MSc Environment and Resource Management heb ik een multidisciplinaire achtergrond en kennis van milieueconomie, de energietransitie en beleidsvraagstukken. Ik bekijk vraagstukken rondom milieu en duurzaamheid vanuit een economische invalshoek en hoop zo een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energietransitie. Bij CE Delft werk ik aan het opzetten, het verwerken en de rapportage van uiteenlopende studies voor diverse opdrachtgevers, veelal op het gebied van beleidsevaluaties, werkgelegenheidseffecten van investeringen in duurzame energie en de circulaire economie.

Rapporten waar Amanda Bachaus auteur is

Arbeidsvraag in de energietransitie
juli 2022
Lees meer
Groeiprojecties energie-intensieve industrie. Referentiescenario’s voor impactanalyse klimaatbeleid
april 2021
Lees meer
CO2-beprijzing als onderdeel van een duurzame organisatie. ‘Toepassingsgebied Provincies’
augustus 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Amanda Bachaus