Onze mensen

Anco Hoen

Anco Hoen
senior onderzoeker/adviseur | themaleider Personenvervoer

Als onderzoeker op het gebied van milieu en mobiliteit houd ik mij met name bezig met beleidsvraagstukken op het gebied van personenverkeer over de weg.

Over Anco

Expertise:

  • Klimaat- en luchtkwaliteitsbeleid voor verkeer
  • Schone en zuinige voertuigen en voertuignormen
  • Consumentenonderzoek door middel van online enquêtes
  • Gedragsonderzoek
  • Europees en nationaal beleid
  • Samenhang tussen verkeersbeleid, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkelingen, verkeersvolumes en modal split

Als senior onderzoeker op het gebied van milieu en mobiliteit houd ik mij met name bezig met beleidsvraagstukken op het gebied van personenverkeer over de weg. Ik weet veel van zowel de effecten van klimaatbeleid als van luchtkwaliteitsbeleid. Daarbij heb ik kennis van technische maatregelen maar ook van prijsbeleid en gedragsmaatregelen. Ik heb meegewerkt aan studies op het gebied van fiscale vergroening van de autobelastingen en de maatschappelijke kosten en baten van mobiliteitsbeleid.

Naast mijn brede kennis van de (milieu-)effecten van mobiliteitsbeleid heb ik veel kennis van sociaalpsychologische factoren die het vervoersgedrag van mensen beïnvloeden. Zo heb ik internet-enquêtes ontworpen en uitgezet waarmee de waardering van autogebruikers voor elektrische auto’s en andere innovatieve autosoorten in kaart kon worden gebracht. Deze kennis helpt om zogenaamde ‘early adopters’ te identificeren, maar ook om een beeld te krijgen van de weerstand die mensen voelen om zulke auto’s aan te schaffen. Dat beeld is nodig om gevoel te krijgen voor de effectiviteit van bijvoorbeeld financiële prikkels om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken.

Rapporten waar Anco Hoen auteur is

Verkoop en verbruik wegbrandstoffen. Onderzoek naar verschillen verkoop en verbruik
augustus 2022
Lees meer
Mobiliteit in het post-coronatijdperk. Mogelijke effecten op de maatschappelijke kosten en baten van snelweguitbreidingen
juni 2022
Lees meer
Fuel and drivetrain options for road transport. Impact on air pollution and external costs
juni 2022
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Anco Hoen