Onze mensen

Frans Rooijers

Frans Rooijers
directeur

Sinds 1999 ben ik directeur van CE Delft. Met veel plezier geef ik leiding aan een groep professionals. Ik zoek daarvoor een goede balans tussen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid enerzijds en een duidelijke strategische en zakelijke koers anderzijds.

Over Frans

Expertise: Elektriciteitsvoorziening | Energie gebouwde omgeving | Overheidsinstrumenten

Al sinds 1980 ben ik werkzaam op het gebied van energiebesparing en de elektriciteitsvoorziening. Ik heb mijn opleiding gedaan aan de TU-Delft (elektriciteitsvoorziening), maar heb daarna in de praktijk veel geleerd over de milieuaspecten verbonden aan de energievoorziening. Hierbij heb ik bijzondere belangstelling voor het overheidsinstrumentarium gericht op energiebesparing en schone energie en heb daar mijn deskundigheid op ontwikkeld.

Sinds 1999 ben ik directeur van CE Delft. Met veel plezier geef ik leiding aan een groep professionals. Ik zoek daarvoor een goede balans tussen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid enerzijds en een duidelijke strategische en zakelijke koers anderzijds. Alleen op die wijze kunnen we projecten uitvoeren die een toegevoegde waarde hebben voor onze opdrachtgevers en vaak ook voor de samenleving. Naast de directietaken besteed ik ongeveer 30% van mijn tijd aan die projecten.

Op 5 februari was Frans Rooijers gast in het webinar ‘Op naar 55 procent CO2-reductie’. Wat is nodig is om de Nederlandse klimaatdoelstelling te verhogen van 49% naar 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030?

Rapporten waar Frans Rooijers auteur is

Marktontwerp voor CO2-vrije elektriciteit
september 2023
Lees meer
Integrale effectenanalyse. Programma Energiehoofdstructuur 2023
juli 2023
Lees meer
Aanvullend klimaatbeleid voor 2030. CE Delft, Berenschot en Kalavasta
maart 2023
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Frans Rooijers