Onze mensen

Jessica de Koning

Jessica de Koning
onderzoeker/adviseur

Mijn fascinatie voor de verwevenheid van materiaalstromen en hun impact op milieu en maatschappij motiveren mij om samenhangen gedetailleerd te analyseren, maar daarbij ook het grote plaatje in beeld te houden.

Over Jessica

In maart 2021 ben ik gestart bij CE Delft. De thema’s waar ik aan werk lopen uiteen, maar de nadruk ligt op projecten die gerelateerd zijn aan water en voedsel.

Op het gebied van voedsel werk ik graag aan vraagstukken die te maken hebben met de eiwittransitie, bijvoorbeeld hoe het beprijzen van milieu-impact bij kan dragen aan de verduurzaming van het voedselsysteem.  In de watersector werk ik veel aan het terugwinnen van de vele grondstoffen die in het rioolwater terechtkomen, zoals de belangrijke nutriënt fosfor. Ik gebruik in mijn werk vaak de LCA-methode om de milieu-impact van producten en diensten te berekenen, maar maak ook algemenere analyses, bijvoorbeeld over het verduurzamen van de voorziening met voedsel en consumentenproducten binnen een stad.

In mijn vorige werk als beleidsmedewerker bij Vitens heb ik mij met name beziggehouden met de vraag hoe Vitens duurzaamheid in de praktijk kan brengen op drinkwaterproductielocaties. Ik werkte hier onder andere aan het opstellen van beslistools om te bepalen welke interventies zinvol zijn om bijvoorbeeld productieverliezen te verlagen of de kwaliteit van reststoffen te verbeteren.

Mijn fascinatie voor de verwevenheid van materiaalstromen en hun impact op milieu en maatschappij motiveren mij om samenhangen gedetailleerd te analyseren, maar daarbij ook het grote plaatje in beeld te houden.

Rapporten waar Jessica de Koning auteur is

Bekijk alle rapporten van Jessica de Koning