Onze mensen

Jessica de Koning

Jessica de Koning
onderzoeker/adviseur

Mijn fascinatie voor de verwevenheid van materiaalstromen en hun impact op milieu en maatschappij motiveren mij om samenhangen gedetailleerd te analyseren, maar daarbij ook het grote plaatje in beeld te houden.

Over Jessica

In maart 2021 ben ik gestart bij CE Delft. De thema’s waar ik aan werk lopen uiteen, maar de nadruk ligt op projecten die gerelateerd zijn aan water en agriketens.

In mijn vorige werk als beleidsmedewerker bij Vitens heb ik mij met name beziggehouden met de vraag hoe Vitens duurzaamheid in de praktijk kan brengen op drinkwaterproductielocaties. Ik werkte hier onder andere aan het opstellen van beslistools om te bepalen welke interventies zinvol zijn om bijvoorbeeld productieverliezen te verlagen of de kwaliteit van reststoffen te verbeteren.

Ik heb een achtergrond in Water Science and Management (MSc). Tijdens mijn master heb ik inhoudelijk kennis gemaakt met de verschillende onderdelen van het watersysteem. Een ander element uit mijn studie, dat ik tijdens mijn werk in de watersector “in het echt” heb mogen meemaken, is dat bij een waterprobleem altijd verschillende disciplines en stakeholders horen om het op te lossen. Ik breng dit in de praktijk met LCA-studies binnen de sector Ketenanalyse.

Mijn fascinatie voor de verwevenheid van materiaalstromen en hun impact op milieu en maatschappij motiveren mij om samenhangen gedetailleerd te analyseren, maar daarbij ook het grote plaatje in beeld te houden.

Rapporten waar Jessica de Koning auteur is

Bekijk alle rapporten van Jessica de Koning