Onze mensen

Johannes Bollen

Johannes Bollen
senior onderzoeker/adviseur

Mijn ambitie is om inzicht in argumenten te geven aan stakeholders die milieu en energietransitie een warm hart toedragen en zo te kunnen bijdragen aan een efficiënt, effectief, maar ook een realistische aanpak om klimaatverandering en milieudegradatie tegen te gaan.

Over Johannes

Expertise: evaluatie klimaat -en milieubeleid| kostenbaten- en kosteneffectiviteitsanalyse| economische modellering | handel -en milieubeleid

Ik ben een economisch onderzoeker en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over de relatie tussen klimaatbeleid en handel. Jarenlang heb ik gewerkt bij het Centraal Planbureau en verschillende onderdelen van het RIVM waar ik onderzoek heb gedaan naar klimaat- en milieubeleid. Sinds 2021 werk ik bij CE Delft om hier het economische denkkader te versterken rond duurzaamheidsvraagstukken en de energietransitie.

Ik heb ervaring met de gestileerde modellering van het milieu en de economie. Die modellen heb ik vervolgens gebruikt om simulaties te maken en deze te analyseren. De resultaten daarvan probeer ik op een begrijpelijke manier in beleidsrapporten of zelfs wetenschappelijke tijdschriften te laten landen. Veel ervaring heb ik met het aandragen van kwantitatieve economische analyses voor Nederlandse en Europese beleidsgremia en het IPCC.

Het zal niet verbazen dat beprijzen van vervuilende activiteiten een leidraad vormt bij mijn advisering. Mijn ambitie is om inzicht in argumenten te geven aan stakeholders die milieu en energietransitie een warm hart toedragen en zo te kunnen bijdragen aan een efficiënt, effectief, maar ook een realistische aanpak om klimaatverandering en milieudegradatie tegen te gaan.

Rapporten waar Johannes Bollen auteur is

Carbon Take Back Obligation. An Economic Evaluation
juni 2022
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Johannes Bollen