Onze mensen

Marisa Korteland

Marisa Korteland
senior onderzoeker/adviseur
Over Marisa

Marisa is cum-laude afgestudeerd als algemeen econoom en bedrijfseconoom en kan dus goed opereren vanuit de gezichtspunten van zowel overheden, bedrijven als consumenten. Daarnaast bezit zij een extra mastertitel in milieueconomie. Marisa werkt sinds 2007 bij CE Delft en heeft ruime ervaring met projectleiding, alle facetten van milieu-economisch onderzoek, zelfstandig werken in multidisciplinaire teams, onderhouden van relaties met opdrachtgevers en stakeholders, geven van presentaties, schrijven en redigeren van rapporten/artikelen.

Inhoudelijke expertise heeft ze op het gebied van maatschappelijke kostenbatenanalyses (mkba’s), opstellen van schaduwprijzen en toepassing van CO2-beprijzing. Verder heeft zij de afgelopen jaren gewerkt aan diverse ex-post en ex-ante beleidsevaluaties, o.a. op het gebied van subsidieregelingen voor duurzame energieproductie, het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en klimaatcompensatie.

Marisa heeft buitengewone interesse in kwantitatieve analyses. Recentelijk heeft ze een post-HBO-opleiding tot Big Data Analist afgerond.

Rapporten waar Marisa Korteland auteur is

Health-related social costs of air pollution due to residential heating and cooking. In the EU27 and UK
april 2022
Lees meer
Zon op dak
oktober 2020
Lees meer
Peer review LEI-rapport sanering nertsenfokkerij
maart 2009
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Marisa Korteland