Onze mensen

Nanda Naber

Nanda Naber
senior onderzoeker/adviseur

Bij CE Delft ligt de focus op het individu. Wat vind jij leuk om te doen, waar ligt je kracht en waar wil je je in ontwikkelen? De projecten die we doen zijn zeer divers, zowel qua onderwerp als qua type werk, maar wel altijd gerelateerd aan duurzaamheid. De teams zijn klein, waardoor je iedereen met wie je samenwerkt goed kent. Ik vind CE Delft een heel fijn bedrijf, dat goed voor haar medewerkers zorgt.

Over Nanda

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is het verwarmen van gebouwen met behulp van aardgas op lange termijn geen goede oplossing meer. Wat zijn de alternatieven voor verwarmen met aardgas? In welke gebieden kunnen welke technieken worden ingezet? In mijn werk doe ik veel analyses die antwoord geven op deze vragen, zowel voor gemeenten die de warmtevoorziening van hun stad willen verduurzamen als voor de nationale en internationale overheden die advies willen over het beleid dat ze op dit gebied kunnen voeren. Daarnaast zet ik in projecten mijn kennis in van het potentieel aan warmtebronnen en opwekking van elektriciteit met behulp van zonne-energie en windmolens.

Naast studies met betrekking tot de Transitievisie Warmte, kijk ik ook naar het verduurzamen van bedrijventerreinen. Hiervoor is een eerste stap het energieverbruik van de terreinen in kaart brengen. Met behulp van zo een nulmeting analyseer ik de verduurzamingsmogelijkheden, zowel op het gebied van besparen (en zelf opwekken) van elektriciteit en gas, als op het gebied van volledig overschakelen op een duurzame warmtevoorziening.

Ik werk sinds 2014 bij CE Delft, en heb veel kennis heb opgebouwd over de energietransitie. Hiervoor heb ik anderhalf jaar gewerkt bij het NIBE, waar ik ervaring heb opgedaan met het uitvoeren van LCA-studies. Mijn achtergrond is de studie civiele techniek aan de TU Delft, met als specialisatie Building Engineering.

Mijn expertisevelden zijn: Energievoorziening van de stedelijke omgeving | Hernieuwbare warmtebronnen | Opwekking duurzame elektriciteit | Duurzame bedrijventerreinen | Circulaire economie

Rapporten waar Nanda Naber auteur is

Scenario’s zon op grote daken. Gemeente Utrecht
maart 2021
Lees meer
Duurzame bedrijventerreinen Utrecht. Routes naar CO₂-vrije bedrijventerreinen
februari 2021
Lees meer
Duurzame warmteoplossingen Katwijk. Potentiële duurzame bronnen en kosten warmtetechnieken in kaart
februari 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Nanda Naber