Onze mensen

Robert Vergeer

Robert Vergeer
senior onderzoeker/adviseur
Over Robert

Expertise: Econometrie

Ik werk aan het ontwerpen en evalueren van oplossingen voor milieuvraagstukken, voor overheden en bedrijven. Daarbij specialiseer ik me in econometrische technieken voor het modelleren en kwantificeren van de effecten van beleid en bedrijfsmodellen, in termen van hun maatschappelijke en private opbrengsten. Doel is om oplossingen te vinden die bijdragen aan een beter milieu, nu en voor toekomstige generaties.

Als die oplossingen aansluiten bij de belangen van betrokken stakeholders, is de kans dat ze gerealiseerd worden veel groter. Een speerpunt in mijn werk is dan ook het verbinden van oplossingen aan verschillende belangen van verschillende stakeholders. Dat is de basis van verandering.

Mijn persoonlijke drijfveren zijn het opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie met de klant en het met open vizier analyseren van milieuvraagstukken en -oplossingen. Kernwoorden zijn duurzaamheid, analytisch vermogen, samenwerken en integriteit.

Rapporten waar Robert Vergeer auteur is

Beter benutten van SDE++-budgetten
juli 2021
Lees meer
Financieringsmogelijkheden energietransitie. Overzicht van fondsen voor klimaatinvesteringen waarover een volgend kabinet kan beschikken
mei 2021
Lees meer
Groeiprojecties energie-intensieve industrie. Referentiescenario’s voor impactanalyse klimaatbeleid
april 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Robert Vergeer