Onze mensen

Sander de Bruyn

Sander de Bruyn
manager Economie | themaleider Milieu-economie
Over Sander

Expertise: Milieuprijzen en waardering van milieueffecten |  EU ETS en CO2-heffingen | Economische analyse van milieubeleid

Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd zijn de belangrijkste uitdagingen in ons werkveld voor de komende decennia. Als econoom, afgestudeerd in de welvaartstheorie en gepromoveerd in de toegepaste milieu-economie, zie ik het als mijn taak om deze problemen te analyseren, de drijvende krachten daarachter te ontleden en oplossingen voor te dragen om natuur en milieu te behouden voor toekomstige generaties.

Daarbij zijn prijzen onontbeerlijk. Prijzen sturen de samenleving in de richting van waardecreatie. Maar op dit moment werkt het prijsmechanisme niet goed, want schade aan het milieu en klimaat en is er niet in meegenomen. Om die schade wel mee te kunnen nemen, moet deze eerst berekend worden. Dat is het werk rondom milieuprijzen, vroeger schaduwprijzen geheten, waar ik me de afgelopen twaalf jaar enthousiast mee bezig heb gehouden. Naast overheden raken ook steeds meer bedrijven geïnteresseerd in de mogelijkheden om hun voetafdruk in financiële waarden uit te drukken.

Maar prijzen alleen zijn niet genoeg. Die prijzen moeten worden omgezet in beleid, zodat milieuschade wordt meegenomen in besluiten van consumenten en producenten. Het Europese handelssysteem in emissierechten, EU ETS, is zo’n beleidsinstrument waar ik al vijftien jaar onderzoek naar doe. Bijzonder aan dit systeem is de complexiteit en de grote hoeveelheid data die beschikbaar zijn: voor onderzoekers daarom een heel fijn onderwerp om te bestuderen.

Rapporten waar Sander de Bruyn auteur is

Speeding up the decarbonisation of European industry. Assessment of national and EU policy options
augustus 2022
Lees meer
Milieuprijzen afval
februari 2022
Lees meer
Uitbreiding EU ETS naar de Gebouwde Omgeving. Een verkennende analyse naar effecten en beleidsinpassing
juli 2021
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Sander de Bruyn