Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

25 februari 2019 - Quickscan mogelijke maatregelen emissiereductie in negen EU-landen
In het Regeerakkoord is afgesproken dat Nederland in Europa pleit voor een verhoging van het emissiereductie doel naar 55% in 2030 (het huidige doel is ten minste 40%). Mocht een aangescherpte doelstelling in de EU niet haalbaar blijken, dan zal Nederland ernaar streven om met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen tot ambitieuzere afspraken te komen dan de door de EU-toegewezen landenallocatie. Door samen op te trekken met onze buurlanden voorkomen we grote concurrentienadelen voor de Nederlandse economie. CE Delft heeft in dit verband een quickscan uitgevoerd naar mogelijke maatregelen die een kopgroep van landen gezamenlijk zou kunnen uitvoeren om efficiënter haar klimaatdoel te houden.

6 februari 2019 NRC-opiniebijdrage: Een CO2-heffing hoeft geen banen te kosten
Sander de Bruyn en Robert Vergeer over CO2-heffing industrie. 

5 februari 2019 - BNR radio interviewt Sander de Bruyn over effecten CO2-beprijzing industrie
Toelichting op CE Delft-studie Effecten van CO2-beprijzing in de industrie start op 05-02-2019: 17:33:10

Nieuwsarchief

Een groene economie