Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. 

Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

15 oktober 2018 - Toelichting energiekosten referentiescenario
CE Delft directeur Frans Rooijers noemde 50 miljard per jaar als de kosten die we jaarlijks kwijt zijn aan energiekosten, tijdens de Tweede Kamercommissie EZK donderdag 11 oktober 2018. Lees meer ...

10 oktober 2018 - Route naar emissievrije (binnen)steden

Presentatie van Huib van Essen tijdens Ecomobiel Den Bosch

3 oktober 2018 - Beoordeling Slim en Duurzaam, Actieplan luchtvaart Nederland: 35% minder CO2 in 2030.
CE Delft concludeert dat het plan ambitieus is in vergelijking met klimaatplannen van andere luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en brancheorganisaties in de luchtvaart. De doelstelling is haalbaar maar vergt een aanzienlijke inspanning van alle betrokken partijen.

23 juli 2018 - Eerste Outlook on Hinterland and Continental Freight gepubliceerd
TNO, CE Delft en Connekt presenteren de eerste Outlook waarin voor het internationale goederenvervoer in Nederland waarin de mogelijkheden worden beschreven om de CO2-reductiedoelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

17 juli 2018 - Innovatieve warmteconcepten bieden kansen voor de warmtetransitie
Lagetemperatuuraardwarmte (LTA) en het Mijnwater-concept (MW) zijn twee innovatieve en relatief onbekende verwarmingsconcepten die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland.

12 juli 2018 - Milieu-informatie textiel
Rapport: Milieu-informatie textiel. Update 2018. Overzicht van de milieu-impact van diverse typen textiel (doeken), berekend met de klimaatimpact en de ReCiPe 2016-methode. Ook is extra aandacht geschonken aan de bijdrage van waterschaarste van vezelteelt en textielproductie. 

Nieuwsarchief

Over CE Delft