CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving

Onze thema's

We hebben onze kennis en kunde ingericht in meer dan 20 thema’s, waardoor u snel kun zien hoe we uw onderzoeksvraag kunnen beantwoorden.

Alle thema's

Voor deze organisaties maakt CE Delft het verschil

We werken voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Heleen Groenewegen onderzoeker/adviseur

Met mijn werk bij CE Delft draag ik graag bij aan een duurzamere wereld om zo een positieve impact te maken op het milieu en de maatschappij.

Louis Leestemaker onderzoeker/adviseur

De juiste financiële prikkels, beschikbaarheid van duurzame alternatieven, duidelijke regelgeving en beschikbaarheid van de juiste informatie zijn voorwaarden voor een duurzaam mobiliteitssysteem.

Pelle Sinke onderzoeker/adviseur

Ons huidige voedselsysteem heeft een forse impact op het klimaat, stikstofemissies en land- en watergebruik. Dit kan veel duurzamer! In mijn onderzoek bij CE Delft kijk ik onder andere naar innovatieve eiwitten zoals kweekvlees.

Bettina Kampman manager Energie & Brandstoffen | themaleider Duurzame industrie

Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst de beschikking hebben over voldoende en betaalbare elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van ons klimaat? Deze vragen staan centraal bij mijn werk.

Johannes Bollen senior onderzoeker/adviseur

Mijn ambitie is om inzicht in argumenten te geven aan stakeholders die milieu en energietransitie een warm hart toedragen en zo te kunnen bijdragen aan een efficiënt, effectief, maar ook een realistische aanpak om klimaatverandering en milieudegradatie tegen te gaan.

Isabel Nieuwenhuijse onderzoeker/adviseur

Naast het onderzoeken van milieukundige aspecten vind ik het interessant om te kijken hoe nieuwe technieken en producten daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld door milieu onderdeel te maken van inkooptrajecten.

Ontmoet de onderzoekers die het verschil maken!

We koesteren onze mensen en hun creativiteit. We zijn trots op onze vakinhoudelijke expertise en adviesvaardigheden die we gebruiken om de milieuproblematiek te lijf te gaan.

Bekijk al onze mensen
Werken bij CE Delft

De nieuwste publicaties

Rapport
Van vuilniszak naar circulaire chemie. Verkenning van de potentie van kunststofafval als grondstof voor de Rotterdamse chemiesector
Lees meer
Rapport
Buurtwarmte Achter de Kerken
Lees meer
Rapport
Decarbonising maritime bunkering in the Netherlands and the embargo on Russian oil
Lees meer
Alle publicaties