Thema

Voedselketens

Het voedselsysteem staat voor een belangrijke opgave: verduurzamen! Denk hierbij aan: productie met lagere klimaat- en stikstofemissies, meer biodiversiteit, een meer plantaardig eetpatroon en eerlijke prijzen voor producten.

CE Delft maakt milieukundige analyses van voedingsmiddelen en geeft advies over concrete verbeteringen waarin zowel wordt gekeken naar de effecten op milieu als op de kosten. Wij ondersteunen bedrijven, overheden en ngo’s met onderzoek en advies, van productie tot en met consumptie. Met ons interdisciplinaire team werken we onder andere aan product- en bedrijfsanalyses, economische instrumenten en beleidsadvies.

Speerpunten

  • Innovatieve technologie en verduurzaming van productie
  • De eiwittransitie
  • Beprijzing van externe kosten
  • Fosfaatterugwinning
  • Reststroomverwerking
  • Circulariteit

Wat kan CE Delft voor u doen?

Beleidsadvies en -evaluatie

CE Delft koppelt kennis van de inhoud met kennis over beleid (nationaal en Europees) en kan zo gedegen advies uitbrengen over concrete beleidsstappen. Daarnaast heeft CE Delft ruime ervaring in het evalueren van beleid.

Levenscyclusanalyses (LCA)

Binnen dit thema gebruiken wij LCA om voedselketens milieukundig in kaart te brengen, van grondstofwinning, productieprocessen, transport en gebruik tot en met verwerking na afdanking.

Lees meer

LCA-tools

CE Delft ontwikkelt regelmatig interactieve LCA-tools die de milieu-impact van (uw) producten berekenen. Deze LCA-tools maken een eenvoudige en objectieve vergelijking mogelijk waardoor onze tools veel gebruikt worden door inkopers bij aanbestedingen (lees meer) en door producenten die producten willen vergelijken. Lees hier meer over LCA’s.

Rapporten over ‘Voedselketens

Pay as you eat dairy, eggs, and meat. Internalising external costs of animal food products in France, Germany and the EU27
juli 2023
Lees meer
Pay as you eat dairy, eggs and meat. External cost estimates and policy options to internalise them in Germany
juni 2023
Lees meer
Externe kosten in de catering. Deel 3: Experiment: betalen van milieukosten in bedrijfsrestaurants.
mei 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Voedselketens