Thema

Personenvervoer

Binnen het thema Personenvervoer richt ons werk zich op het reduceren van verkeersemissies (zowel klimaat als luchtvervuiling), maar we zijn ook goed thuis in de effecten van (beleids)maatregelen op geluid, verkeersveiligheid en congestie.

We voeren beleidsstudies uit voor overheden, van de EU tot aan gemeenten en dragen bouwstenen aan, zoals toegankelijke overzichten van emissiedata, inventarisaties van nieuwe technieken en belemmerende factoren voor de toepassing daarvan. We voeren projecten uit voor bedrijven (zoals fleetowners, auto-importeurs of aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten) en brancheorganisaties, waarin we bijvoorbeeld mobiliteitsscans of tools ontwikkelen om carbon footprints of kosten in beeld te brengen.

Speerpunten

  • Voertuignormen
  • Elektrisch vervoer
  • Beïnvloeding van mobiliteitskeuzes

Wat kan CE Delft voor u doen?

Analyse en advies

We adviseren overheden, van de EU tot aan gemeenten met toegankelijke overzichten van emissiedata, inventarisaties van nieuwe technieken en belemmerende factoren voor de toepassing daarvan.

STREAM Personenvervoer

Het STREAM-model berekent de broeikasgassen en luchtvervuilende emissies van de verschillende vervoerwijzen (auto, trein, bus, vliegtuig), zoals CO2, stikstofoxiden en fijnstof.

Lees meer

Beleidsadvies elektrisch laden

Bij projecten over elektrisch rijden werken we samen met onze energie-experts, over de inpassing in het elektriciteitsnet, opslag van hernieuwbare energie in accu’s en verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.

Rapporten over ‘Personenvervoer

Effectbepaling duurzame mobiliteitsopties. Provincies Noord-Holland en Flevoland – Fase 2
november 2021
Lees meer
Inclusion of road transport in the EU ETS. Some initial considerations
september 2021
Lees meer
Nationaal ETS voor gebouwen en transport. Uitwerking
september 2021
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Personenvervoer