Thema

Circulaire economie

CE Delft is een belangrijke speler op het gebied van onderzoek naar de circulaire economie. In een circulaire economie vindt hergebruik van materialen plaats terwijl zoveel mogelijk waarde wordt behouden. Dit leidt tot vermindering van het gebruik van grondstoffen, heeft milieuvoordelen en maakt ons minder afhankelijk van grondstoffen die vaak maar beperkt voorradig zijn in de wereld.

Circulaire economie is een belangrijk beleidsthema, nationaal, regionaal én Europees. Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie voor 2050. De EU noemt vergelijkbare doelen in haar actieplan voor een circulaire economie.

Speerpunten

Wat kan CE Delft voor u doen?

Effectiviteit circulair inkopen

Het RIVM heeft met TNO en CE Delft een methode ontwikkeld om te kunnen onderzoeken hoe effectief circulair inkopen nu is, én hoe effectief het zou kunnen zijn.

Lees meer

Businesscases en kostencurves

CE Delft stelt kostencurves op om een business case te duiden. Zo hebben we voor het Planbureau voor de Leefomgeving indicatoren ontwikkeld om waardebehoud in de circulaire economie te kunnen meten.

Statiegeld

CE Delft heeft veel kennis over kosten en baten van statiegeld. Denk aan inzamelkosten voor de supermarkt of de maatschappelijke kosten van zwerfafval,

Lees meer

Ontwerpen van subsidieregelingen

CE Delft heeft onder andere onderzoek uitgevoerd naar de verbreding van SDE++subsidies naar circulaire- en biobased maatregelen en hergebruik van CO2 (CCU).

Economische haalbaarheid van circulaire maatregelen

Voor het Planbureau voor de Leefomgeving brengen we technische maatregelen in kaart (ook wel de R-ladder genoemd) om meer circulair te worden (bijvoorbeeld door het delen van producten, levensduurverlenging en recycling).

Rapporten over ‘Circulaire economie

Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation
juni 2024
Lees meer
Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie
juni 2024
Lees meer
Plasticnorm
april 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Circulaire economie