Directie en bestuur

 

CE Delft is een besloten vennootschap (BV) waarvan alle aandelen in handen zijn van de Stichting CE. De stichting en zijn bestuur hebben geen functie in de dagelijkse werkzaamheden van CE Delft, niet bij de verwerving van nieuwe opdrachten en ook niet bij de (wijze van) uitvoering. De stichting heeft de functie van aandeelhouder en adviseur van de directeur. Er vindt geen dividenduitkering plaats aan de aandeelhouders, winst wordt weer geïnvesteerd in het werken aan onze missie.

Directeur

Frans Rooijers

Sinds 1990 werk ik bij CE Delft, vanaf 1999 als directeur. Met veel plezier geef ik leiding aan een groep professionals. Ik zoek daarvoor een goede balans tussen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid enerzijds en een duidelijke strategische en zakelijke koers anderzijds. Naast de directietaken besteed ik ongeveer 30% van mijn tijd aan die projecten.

Directeur interne organisatie

Lonneke Wielders

Ik werk sinds 2006 bij CE Delft en vanaf 2020 als directeur Interne organisatie. In deze functie komen twee kernwaarden van CE Delft voor mij samen: ik heb me kunnen ontwikkelen in een richting die bij mij past, en kan zo met gedrevenheid meewerken aan een duurzame samenleving.  Ik streef na dat we onze open cultuur behouden en dat we oog blijven hebben voor elkaar, ondanks dat we een groeiende organisatie zijn. Want dat maakt, samen met de gedrevenheid die ik ook bij mijn collega’s zie, CE Delft tot een erg mooie en fijne organisatie om voor te werken.

Annemarie van der Rest (voorzitter)

In Nederland en Europa staan we nog maar aan het begin van de transitie naar een duurzame samenleving. Een onafhankelijk bureau als CE Delft kan een belangrijke bijdrage leveren met studies en adviezen die moeten leiden tot een efficiënte implementatie van nieuwe technologieën en diensten.

In de meer dan 38 jaar bij energieleverancier Royal Dutch Shell, heb ik aan veel discussies over klimaat- en energievraagtukken deelgenomen. Het gaat daarbij steeds om belangrijke en boeiende kwesties, waarbij de noodzakelijke veranderingen voor iedereen in de samenleving merkbaar zullen zijn.

Met mijn uitgebreide ervaring met deze onderwerpen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van CE Delft.

Peter Aubert

Peter Aubert (1952) is vrijwel zijn hele werkzame leven actief geweest in het energiebeleid. Na te zijn afgestudeerd als chemicus aan de Universiteit Utrecht en enige jaren als beleidsmedewerker (energieonderzoek DG Wetenschapsbeleid, secretariaat Algemene Energieraad) kwam hij in 1996 in dienst bij het ministerie van EZ. Daar werkte hij aan energiescenario’s en strategische verkenningen. In 2002 startte hij het project Energietransitie, dat later zou uitgroeien tot een interdepartementale programmadirectie van 6 departementen en een veelheid van vernieuwende projecten heeft weten los te trekken. Na een periode als secretaris van de Algemene Energieraad stapte Peter over naar de directie Energiemarkt van hetzelfde DG, waar hij aan verschillende Energierapporten meewerkte en de Energiedialoog hielp vormgeven. De geboren en getogen Rotterdammer is daarnaast lange tijd actief geweest als gemeenteraadslid in zijn geboortestad. Sinds 2016 is Peter met pensioen. Hij is getrouwd, heeft twee zoons, een kleinzoon en een kleindochter.

Hanneke Oude Elberink-Schieving

Hanneke is professional Sustainable Finance, zowel in de praktijk (HOESO) als in het hoger beroepsonderwijs (Avans). Na haar studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg heeft zij geruime tijd gewerkt in de financiële beroepspraktijk. De eerste 3 jaar bij Moret, Ernst & Young als accountant in opleiding voor de controlepraktijk. Vervolgens 12 jaar bij ING Bank, waarbij ze diverse functies heeft bekleed op gebied van relatie- en risicomanagement. In 2010 heeft Hanneke de overstap gemaakt naar de financiële opleidingen van Avans Hogeschool. Daar ging zij zich al snel richten op het verbinden van ‘zachte’ thema’s als cultuur, integriteit en duurzaamheid met de meer conventionele denk- en werkkaders van Finance. Dat kreeg vooral vormkracht toen Hanneke vanuit het lectoraat Sustainable Finance & Accounting praktijkgericht onderzoek ging doen samen met studenten en organisaties naar Integrated Reporting en nieuwe manieren van verantwoording over CO2, Circulariteit en Social Impact. Verder is Hanneke coauteur van het boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’ en helpt zij samen met haar collega’s van De Zwerm (netwerk van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals) bedrijven en organisaties om duurzaamheid steviger te verankeren in hun strategie, bedrijfsvoering en verantwoording.

Jan Paul van Soest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Geerlings

Harry Geerlings is als hoogleraar governance van duurzame mobiliteit verbonden aan de capaciteitsgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar haven-gerelateerd onderzoek.

Daarbij lopen, inmiddels meer dan 30 jaar, duurzame mobiliteit, de interactie met milieu en ruimtelijke ordening en de noodzaak tot verandering (in modern vocabulaire: transitiemanagement) als een rode draad door zijn werk. Valorisatie (het halen van de maximale waarde en bruikbaarheid uit onderzoeksprojecten) is één van zijn belangrijkste prioriteiten bij alle activiteiten die hij verricht. Meest recentelijk houdt hij zich in het bijzonder bezig met de thema’s energiegebruik op containerterminals en de invloed van culturele en institutionele aspecten op de governance van de relatie haven – stad.

Geerlings beschikt over een uitgebreid professioneel netwerkt. Hij is lid van SmartPort, staflid van de graduate scholen ESGH en TRAIL, waarbij laatstgenoemde programma’s aanbiedt voor postdoctorale promovendi op het gebied van transport, infrastructuur en logistiek, lid van de EU Expert Group on Sustainable Ports en van de adviesraad van Marin. Tot slot schrijft hij maandelijks een column in Nieuwsblad Transport.

Geerlings promoveerde in 1997 in de economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Piet Besselink

Piet Besselink is algemeen directeur van KuiperCompagnons, het Rotterdamse ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en architectuur. Hij is ruim vijfendertig jaar actief in managementfuncties en in bestuurlijke en technisch complexe projecten in de openbare ruimte. “Met deze ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit van CE Delft.”