Thema

Duurzame stad

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld is.

Een duurzame stad is een gezonde en leefbare stad voor al haar burgers

We zetten die kennis en ervaring de komende jaren zo in dat veel steden daarvan gebruik kunnen maken. Speerpunten zijn de energietransitie, stedelijke mobiliteit en circulaire economie.

Lees ieder kwartaal de Nieuwsbrief Duurzame Steden, over nieuwe producten en diensten, waar uw gemeente mee aan de slag kan. Lees de recente nieuwsbrief.

Schijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

Energietransitie

Lees meer

Duurzame stedelijke mobiliteit

Lees meer

Duurzaam inkopen | Circulariteit

Lees meer

Rapporten over ‘Duurzame stad

Stroomlijnen van informatie voor verduurzaming gebouwde omgeving. Gevolgen van EPBD IV-richtlijn
april 2024
Lees meer
Nota van bevindingen Energietransitie Dongen, Goirle en Loon op Zand
maart 2024
Lees meer
Voortgang energietransitie Limburg en Noord-Brabant
december 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Duurzame stad