Thema

Duurzame industrie

De industrie is een belangrijke motor van de economie maar vaak ook verantwoordelijk voor een hoge uitstoot van broeikas- en luchtvervuilende emissies. De klimaatdoelstellingen en de ontwikkeling richting een circulaire economie brengen dan ook grote uitdagingen met zich mee. CE Delft biedt onderzoek en advies om deze verduurzaming te realiseren.     

Bedrijven en industriële clusters ontwikkelen steeds concretere plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zij sturen ook in toenemende mate op de carbon footprint van hun processen en producten. Deels vanuit duurzaamheidsambities en vragen van afnemers, maar ook omdat het kan bijdragen aan kostenbesparingen en het versterken van marktposities. 

CE Delft ondersteunt deze ambities vanuit onze expertise van industriële processen, ketens, infrastructuur en nationaal en Europees beleid. Wij hebben een goed netwerk bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, en komen met gedegen en realistische oplossingen. We zijn sterk in het identificeren van besparingsopties door samenwerking tussen bedrijvenWij werken aan de verduurzaming van het energiegebruik en de grondstoffen van de industrie.

Vanuit onze brede inhoudelijke kennis adviseren we over innovatieve opties, die vaak verrassend realistisch blijken te zijn. 

Speerpunten

We hebben onder andere expertise op de volgende onderwerpen: 

  • Energiebesparing in de industrie 
  • Elektrificatie, blauwe en groene waterstof en andere energiedragers 
  • CCS en CCU 
  • Circulair grondstofgebruik en biomassa 
  • Procesintensificatie 
  • Infrastructuur voor elektrificering, groene waterstof, CO2 en warmte 

Wat kan CE Delft voor u doen?

Analyse van verduurzamingsopties

We brengen de technische mogelijkheden en innovaties in kaart en analyseren kosten, CO2-reductiepotentieel en gevolgen voor infrastructuur voor verschillende opties.

CO2-reductieplannen

We identificeren kansrijke verduurzamingsopties voor bedrijven en clusters, vergelijken de maatregelen en ontwikkelen een concreet en haalbaar stappenplan voor de komende jaren en de langere termijn.

CO2-footprints en levenscyclusanalyse

We lichten (delen van) productieketens door en stellen CO2-footprints op.

Trainingen

Wij verzorgen op maat gemaakte trainingen over het nationale en internationale klimaatbeleid, de energie- en grondstoffentransitie en de nieuwe technieken die daarbij horen.

Rapporten over ‘Duurzame industrie

Toetsing beleidsontwikkelingen waterstof
mei 2024
Lees meer
Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage over 2023
mei 2024
Lees meer
Thermische energie benutten met ORC-installaties. Financiële, arbeidstechnische en beleidsaspecten
maart 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Duurzame industrie