Thema

Luchtvaart

Luchtvaart is niet weg te denken uit de moderne samenleving. Het verbindt mensen en economieën, en speelt een essentiële rol in de moderne maatschappij, maar kan nog niet eenvoudig en betaalbaar op grote schaal verduurzaamd worden.

Een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart vergt een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Wij doen al jarenlang onderzoek op dit gebied en hebben kennis van de internationale luchtvaart en van de uitdagingen die gelden op luchthavens. In ons werk kijken we zowel naar de milieueffecten (klimaat, geluid, luchtverontreiniging) als naar de economische aspecten (directe en indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde, uitstralingseffecten).

 

 

Wat kan CE Delft voor u doen?

Beleidsadvies internationale luchtvaart

Beleid om de voor- en nadelen met elkaar in overeenstemming te brengen (luchtvaart en ETS, normen, economische beleidsinstrumenten, maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Beleidsadvies luchthavens

Ontwikkeling van milieustrategieën en -beleid voor luchthavens, wet- en regelgeving voor luchthavens.

Berekening milieueffecten

We brengen klimaatemissies, geluidshinder en luchtverontreiniging in kaart en de effecten die reductiemaatregelen hebben.

Maatschappelijke kostenbatenanalyse

Een integrale afweging van voor- en nadelen van ontwikkeling van luchtvaart en luchthavens (met zowel economische als milieueffecten).

Rapporten over ‘Luchtvaart

Study supporting the Impact Assessment of the CountEmissions EU initiative
april 2024
Lees meer
Klimaatimpact luchtopnames en hoogtedata
maart 2024
Lees meer
De werkelijke prijs van vliegen
maart 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Luchtvaart