Thema

Duurzame stedelijke mobiliteit

Steden zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om betrouwbare bereikbaarheid aan duurzaamheid te koppelen. Naast kennis over mobiliteit en logistiek hebben de specialisten van CE Delft kennis van (vervoers)economie en techniek en uitgebreide kennis over brandstoffen en hernieuwbare energie.

Voor het bereiken van duurzame mobiliteit is een geïntegreerde aanpak van verschillende beleidsterreinen noodzakelijk. Denk aan fiets- en ov-beleid, ketenmobiliteit, parkeerbeleid, stadslogistiek, aanpak evenementenverkeer, werkgeversaanpak, elektrische auto’s en milieuzones. Het gaat, naast CO2-reductie, ook om luchtkwaliteit, geluid, veiligheid, bereikbaarheid en ruimtegebruik.

Dankzij de onafhankelijke positie, uitgebreide kennis en brede ervaring biedt CE Delft opdrachtgevers hoogwaardige analyse en advies, dat leidt tot inzicht in hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. Wij kunnen voor elk aspect en elke fase van de duurzame mobiliteitstransitie uitkomst bieden.

Speerpunten

  • Actieve vervoerswijzen en innovatieve vervoersconcepten
  • Visie op het bredere perspectief, zoals ruimtelijke ordening en economie
  • Oog voor procesvraagstukken
Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

Analyse van het mobiliteitssysteem

CE Delft geeft toekomstgerichte analyses van het mobiliteitssysteem met verschillende scenario’s.

Effectbepaling van maatregelen

Met een zogeheten mobiliteitsscan berekent CE Delft de effecten van maatregelen. Deze berekeningen kunnen efficiënt worden gedaan met ons CEREM model.

Integrale duurzaamheidsaanpak (SUMPs)

Waar en in welke mate is duurzaamheidswinst te behalen? CE Delft biedt een integrale duurzaamheidsaanpak, inclusief procesverbetering. Voor deze analyse maken we gebruik van benchmarks en systeemvergelijkingen.

Advies over gedragsbeïnvloeding

CE Delft doet regelmatig onderzoek naar mogelijkheden om via gedragsbeïnvloeding stedelijke mobiliteit te sturen.

Procesbegeleiding

CE Delft heeft ook ruime ervaring met procesbegeleiding en binnen onze opdrachten brengen wij bijv. beleidsmakers en bestuurders bij elkaar of zorgen voor afstemming tussen verschillende gemeenten binnen een regio. Op deze manier brengen wij adviezen tot stand waarvoor een breed draagvlak bestaat bij de betrokken partijen.

Rapporten over ‘Duurzame stedelijke mobiliteit

Een eerlijke mobiliteitstransitie voor iedereen. Effecten van klimaatmaatregelen op verschillende inkomensklassen
januari 2024
Lees meer
Rijksvastgoedbedrijf en netcongestie: uitdagingen en oplossingen
december 2023
Lees meer
Noordenveld Klimaatneutraal 2040. Wat betekent de doelstelling klimaatneutraal voor de gemeente?
november 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Duurzame stedelijke mobiliteit