Historie

2021

CE Delft neemt initiatief voor het Klimaatcrisis Beleid Team

Een brede groep onafhankelijke experts/hoogleraren heeft als opmaat naar een OMT voor de Klimaatcrisis het Klimaatcrisis Beleid Team gevormd. Het team adviseert de nieuwe regering invoering van een CO2-budgetsysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en het betalen voor CO2-emissies door consumenten en bedrijven (naast het ETS voor de industrie). Burgers en bedrijven die daardoor in de knel komen moeten tijdelijk worden ondersteund met inkomensbeleid, maar niet met aanpassingen en verzwakking van het energie/klimaatbeleid. De adviezen richten zich op invoering van snel en effectief beleid om de al afgesproken klimaatdoelen te kunnen halen.

Advies Klimaatcrisis Beleid Team
2018

CE Delft bestaat 40 jaar

CE Delft bestaat 40 jaar, dat wordt gevierd in het Haags Gemeentemuseum. En CE Delft lanceert het idee van een Vergoeding Externe Kosten om de prijs van CO2-emissies in de prijs van een product tot uitdrukking te laten komen.

De vervuiler betaalt! Lang niet altijd…. De Vergoeding Externe Kosten (VEK) legt de lasten waar deze horen: bij de consumenten voor wie de vervuilende artikelen worden gemaakt. Zodat de wetten van de economie in stelling worden gebracht tegen de opwarming van de aarde: wie vervuilt, of wie vervuilende producten koopt, moet daarvoor een prijs betalen.

Lees de VEK
2007

Green4sure, het groene energieplan

Zes maatschappelijke organisaties (AbvaKabo, FNV, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur&Milieu, WereldNatuurfonds) laten CE Delft in 2007 een plan opstellen om de CO2-emissies in 2030 te halveren. Het plan is uitgewerkt in samenwerking met diverse andere partijen en begeleid door een commissie van hoogleraren en vertegenwoordigers van de ministeries EZ en VROM en van het Milieu en Natuur Planbureau.

Belangrijkste punten zijn dat alle energiegebruikers individueel (industrie, elektriciteitsproductie, luchtvaart) of collectief (gebouwde omgeving, transport) een klimaatbudget krijgen. De rechten voor de drie systemen worden geveild en niet weggegeven. Daarnaast komen er normen voor voertuigen, gebouwen (nieuw en bestaand) en apparaten.

Meer over Green4sure
1999-heden

Frans Rooijers directeur

Klimaatverandering is evident, maar hóe we burgers en bedrijven zover krijgen dat ze geen fossiele energie meer gebruiken, dat is de vraag!

1990-1999

Jan Paul van Soest directeur

Wordt aan het milieu geen aandacht geschonken dan gaat dat uiteindelijk ten koste van economische groei

In 1992 verschijnt ‘Pleidooi voor een Nederlandse energieheffing. Vijf jaar later verschijnt ‘Appels, peren en milieumaatregelen’.

1981

Oude Delft

In 1981 betrekt CE het pand aan de Oude Delft, waar het nog steeds gevestigd is.

1978 - 1990

Theo Potma

CE Delft is opgericht vanuit het besef dat de samenleving behoefte had aan onafhankelijke adviezen.

Theo Potma, een man met een missie, is in 1978 begonnen met het opzetten van een bijzonder bureau. CE Delft beweegt zich op terreinen waarop inmiddels veel bedrijven actief zijn. Veel gebruikte competenties zijn niet uniek, maar hebben wel een onderscheidend kenmerk: de gedrevenheid die voortkomt uit inzet voor de mondiale leefomgeving.

Benieuwd naar de geschiedenis van CE Delft?

Download hier het 40 jarige jubileum boek (PDF)

Missie voor milieu