Over CE Delft

Committed to the environment

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, ngo’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 45 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken.

Werkwijze

We doen onderzoek en geven advies met het doel de opdrachtgever meer inzicht te geven in milieueffecten. We combineren technische, economische kennis met ervaring en inzicht in bedrijfs- en maatschappelijke processen (veranderingskennis). Onze opdrachtgevers zijn partijen met geheel verschillende belangen, van bedrijven tot en met milieuorganisaties. We kunnen zowel fundamentele lange-termijnoplossingen aandragen, maar ook direct toepasbare adviezen.

Wat ons uniek maakt

Kenmerken van onze oplossingen zijn: beleidsmatig haalbaar, technisch onderbouwd, economisch verstandig, maar ook maatschappelijk rechtvaardig. Onze resultaten worden bij voorkeur openbaar gemaakt, want wij willen onze kennis en inzichten graag delen. Elk project is praktijkgericht. De circa 80 gespecialiseerde ingenieurs, economen en milieukundigen willen namelijk graag dat hun werk werkelijk resulteert in verandering. Dat vereist professionaliteit, creativiteit én de durf om problemen onorthodox te benaderen. De toewijding en inzet om echt resultaat te boeken is hoog. 

Medewerkers

We koesteren onze mensen en hun creativiteit, onze onafhankelijkheid en diepgang, ons relatienetwerk, en de informele, open werksfeer, die we ook in onze relaties met opdrachtgevers als belangrijke kwaliteiten zien. We zijn trots op onze vakinhoudelijke expertise en adviesvaardigheden die we gebruiken om de milieuproblematiek te lijf te gaan. Daarvoor gebruiken we een verscheidenheid aan disciplines (economie, milieukunde, technologie, sociale wetenschappen, en de kunst van het adviseren). Waar we zelf bepaalde expertise missen zoeken we samenwerking met andere bureaus, universiteiten of instituten, zowel nationaal als internationaal.

Richard Kooloos
Directeur
Lonneke Wielders
directeur Interne organisatie

Directie

Richard:

Sinds medio 2024 mag ik als directeur van CE Delft leidinggeven aan de teams van gepassioneerde professionals met diepe expertise op het gebied van duurzaamheid. Mijn drijfveer is om impact te maken en bij te dragen aan een rechtvaardige transitie. Met de zeer gedegen onafhankelijke onderzoeken van CE Delft hebben we impact op de keuzes die onze klanten en andere stakeholders maken. Hiermee dragen we bij aan beter onderbouwd beleid, strategie en effectievere implementatie. Dat realiseren we met een groep gedreven analytische mensen, waar we een goede werkgever voor willen zijn.

Lonneke: Ik werk sinds 2006 bij CE Delft en van begin 2020 als directeur Interne organisatie. In deze functie komen twee kernwaarden van CE Delft voor mij samen: ik heb me kunnen ontwikkelen in een richting die bij mij past, en kan zo met gedrevenheid meewerken aan een duurzame samenleving.  Ik streef na dat we onze open cultuur behouden en dat we oog blijven hebben voor elkaar, ondanks dat we een groeiende organisatie zijn. Want dat maakt, samen met de gedrevenheid die ik ook bij mijn collega’s zie, CE Delft tot een erg mooie en fijne organisatie om voor te werken.

Bestuur

CE Delft is een besloten vennootschap (BV) waarvan alle aandelen in handen zijn van de Stichting CE. De stichting en zijn bestuur hebben geen functie in de dagelijkse werkzaamheden van CE Delft, niet bij de verwerving van nieuwe opdrachten en ook niet bij de (wijze van) uitvoering. De stichting heeft de functie van aandeelhouder en adviseur van de directeur. Er vindt geen dividenduitkering plaats aan de aandeelhouders, winst wordt weer geïnvesteerd in het werken aan onze missie. Verkoop van de aandelen is alleen mogelijk na instemming van de directeur en de ondernemingsraad (OR).

Het bestuur van de Stichting CE Delft bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel gevraagd worden zitting te nemen. Hiervoor proberen we mensen uit verschillende geledingen van de samenleving te interesseren.

Ontmoet het bestuur

Interview met oud-directeur Frans Rooijers over CE Delft

Sfeerimpressie