Thema

Goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer is een belangrijk aandachtspunt voor overheden en bedrijfsleven. CE Delft helpt opdrachtgevers met onderzoek en advies naar het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en CO2 in de logistieke sector.

Goederenvervoer thema

CE Delft heeft uitgebreide kennis van emissies van vervoerwijzen (bestelbus, vrachtwagen, binnenvaart, trein, luchtvaart, zeescheepvaart) en de factoren die deze emissies beïnvloeden. We berekenen de carbon footprint van logistieke activiteiten en brengen oplossingen in kaart (nieuwe energiedragers, andere voertuigen, modal shift en logistieke optimalisatie), samen met de effecten en kosten van die maatregelen.

We werken zowel aan vraagstukken binnen de stadslogistiek als binnen het internationaal en achterlandvervoer.

Speerpunten

  • Eigen handboek met gedetailleerde emissiekentallen (STREAM) voor alle vervoerswijzen
  • Milieuprestaties en kosten van huidige en toekomstige vervoersvormen
  • Oplossingsgerichte aanpak, onder andere voor de implementatie van zero-emissiezones en logistieke hubconcepten

Wat kan CE Delft voor u doen?

Beleidsanalyse en advies

Ontwikkeling en evaluatie van overheidsbeleid voor emissiereductie en verduurzaming van het goederenvervoer, Europees, nationaal en lokaal (stadslogistiek).

Onderzoek naar milieuprestaties

We kunnen milieuprestaties in kaart brengen van modaliteiten, routes en logistieke combinaties.

Advies aan bedrijven

We adviseren bedrijven over optimalisatie van milieuprestaties met oog voor kosten van huidige en toekomstige technieken en brandstoffen. Zowel wegtransport, spoor als binnenvaart behoren tot onze expertise.

STREAM-model

Ons eigen STREAM-model bevat gedetailleerde informatie over emissies van de verschillende modaliteiten. We laten zien hoe de emissies zich ontwikkelen na logistieke optimalisaties, de introductie van nieuwe technieken of veranderend overheidsbeleid.

Lees meer

Rapporten over ‘Goederenvervoer

Mobiliteit in het post-coronatijdperk. Mogelijke effecten op de maatschappelijke kosten en baten van snelweguitbreidingen
juni 2022
Lees meer
LIFE project CLINSH – CLean INland SHipping
februari 2022
Lees meer
STISE – Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic Urban Region Eurodelta
februari 2022
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Goederenvervoer