Thema

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is in de praktijk niet eenvoudig, maar door jarenlange ervaring en deskundigheid kan CE Delft hierin adviseren. Met onze kennis over duurzame energie, transport en grondstoffen ondersteunen wij zowel inkopers als leveranciers.

Door duurzaam inkopen (ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, MVI) kunnen overheden en bedrijven de milieu-impact van aanbestedingen beperken en maatschappelijk verantwoord handelen bevorderen. Het is een krachtig instrument om de eigen CO2-uitstoot te verminderen, de circulaire economie te stimuleren en duurzame innovatie bij andere partijen te ondersteunen.

Wij kennen de innovaties en weten wat de duurzame mogelijkheden zijn die de markt te bieden heeft. Daarmee kunnen wij adviseren bij welke productgroepen of -processen de meeste winst is te behalen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

Advies aan inkopers

In aanbestedingstrajecten helpen we inkopers om duurzaamheidscriteria op te nemen en offertes daarop te beoordelen. Dit doen we op basis van onze kennis van de verschillende productgroepen.

Advies aan leveranciers

CE Delft helpt marktpartijen om zo duurzaam mogelijk in te schrijven op een tender. We helpen milieu-impact te kwantificeren en denken mee over duurzaamheidsopties.

CETenderTool

Deze Excel-gebaseerde tool kwantificeert de milieu-impact van de inschrijvingen, waardoor een eenvoudige en objectieve vergelijking mogelijk wordt. Diverse inkopers maken reeds gebruik van de CETenderTool in hun aanbesteding.

Lees meer

Impact van inkoopportfolio

We analyseren de inkoopgegevens en identificeren kansen voor duurzaam inkopen. Welke productgroep heeft de grootste impact? Hoe kun je deze impact verlagen? Welke potentiële winst is er te behalen? Met ons onderzoek brengen we focus aan en selecteren doeltreffende maatregelen.

Rapporten over ‘Duurzaam inkopen

Zero-emissiebouwplaats, inrichting en meerkosten
juli 2023
Lees meer
Impactanalyse inkoop gemeente Rotterdam
juni 2023
Lees meer
Externe kosten in de catering. Deel 3: Experiment: betalen van milieukosten in bedrijfsrestaurants.
mei 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Duurzaam inkopen