Thema

Duurzame warmte en koude

De transitie van de gebouwde omgeving komt langzaam maar zeker op gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten van Nederland een Transitievisie Warmte gereed hebben en moeten de eerste stappen in de concrete Wijkuitvoeringsplannen worden gezet. CE Delft ondersteunt gemeenten, corporaties, netbeheerders en andere organisaties om invulling te geven aan deze trajecten.

Op het gebied van het verduurzamen van de warmtevoorziening onderzoekt en adviseert CE Delft over de mogelijkheden die er zijn, van gebouw tot gebied. Van individueel tot collectief. Van techniek tot kosten en beleid. Adviseurs van CE Delft hebben een goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Al vele jaren helpen wij met complexe warmtevraagstukken in de gebouwde omgeving en glastuinbouw, over het verwarmen zonder aardgas en de overgang naar duurzame en klimaatneutrale alternatieven. Wij kennen alle technische mogelijkheden voor de reductie van de warmtevraag (energiebesparing) en de invulling van de resterende warmtevraag met warmtepompen, warmtenetten, hybride varianten, duurzame gassen en tal van andere innovaties.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

 

Wat kan CE Delft voor u doen?

Lokaal advies

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun energie-, verkeer- , afval-,  en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en beleid. We vertalen landelijk beleid naar lokale oplossingen.

CEGOIA-analyse

Op basis van het CEGOIA-model ondersteunen we overheden, woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerders bij het maken van keuzes in de warmtetransitie, op basis van analyses op buurt, lokaal en regionaal niveau.

Lees meer

VESTA-MAIS-model

CE Delft heeft het Vesta-MAIS-model van het PBL ontworpen. We werken aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van warmte, zoals nieuwe technieken (opslag, opwek en transport) en nieuwe inzichten, zoals ons model voor het bepalen van de eindgebruikerskosten van de warmtetransitie.

Rapporten over ‘Duurzame warmte en koude

Stroomlijnen van informatie voor verduurzaming gebouwde omgeving. Gevolgen van EPBD IV-richtlijn
april 2024
Lees meer
Factsheet elektriciteit en warmte voor RES-opgave
november 2023
Lees meer
Noordenveld Klimaatneutraal 2040. Wat betekent de doelstelling klimaatneutraal voor de gemeente?
november 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Duurzame warmte en koude