Thema

Hernieuwbare transportbrandstoffen

Fossiele brandstoffen domineren nog altijd de brandstoffenmix, maar de klimaatdoelstellingen vragen om een gestage toename van het aandeel hernieuwbare energie in transport. Op dit uitdagende onderwerp waar techniek, beleid en ambitie samenkomen heeft CE Delft uitgebreide expertise.

Door het prijsverschil is de groei van hernieuwbare energie momenteel nog sterk afhankelijk van overheidsbeleid. CE Delft heeft kennis van nationaal beleid (zoals de Jaarverplichting) en Europees beleid (zoals de Richtlijn Hernieuwbare Energie en de Richtlijn Brandstofkwaliteit) en onderzoekt de inzet van hernieuwbare brandstoffen voor wegvervoer en lucht- en zeevaart.

Speerpunten

  • Effectieve en efficiënte inzet van hernieuwbare brandstoffen
  • Infrastructuur en productiecapaciteit
  • Samenhang met vlootontwikkelingen en de specifieke kenmerken van vervoersmiddelen
  • Biomassabeschikbaarheid en duurzaamheidskaders
  • Benodigde investeringen en kosten voor gebruikers

Wat kan CE Delft voor u doen?

Beleidsanalyse en beleidsontwikkeling

CE Delft helpt nationale en Europese overheden bij de doorrekening van maatregelen, inschatten van de gevolgen van doelstellingen en vormgeving van beleidsinstrumenten.

Duurzaamheidsdiscussie

We helpen organisaties om nationale en internationale regelgeving te vertalen naar een eigen visie en duurzaamheidskader. Voor Europese en Nederlandse maatschappelijke organisaties brengen we duurzaamheidsrisico’s en alternatieve beleidsopties in kaart.

Scenariostudies en roadmaps

We ontwikkelen en rekenen scenario’s door of stellen roadmaps op, die zowel private als publieke partijen helpen om zich voor te bereiden op de toekomstige brandstoffenmix.

Vergelijking van routes

Veel partijen hebben behoefte aan een vergelijking van routes. We helpen partijen hierbij met de ontwikkeling van factsheets en door het beschikbaar maken van emissiefactoren en kentallen. Ook ontwikkelen we tools voorCO2-berekeningen en LCA-analyses.

Lees meer

Rapporten over ‘Hernieuwbare transportbrandstoffen

Assessment of impacts from accelerating the uptake of sustainable alternative fuels in maritime transport
november 2021
Lees meer
Alternative fuel infrastructures for heavy-duty vehicles
november 2021
Lees meer
Klimaatcrisis Beleid Team (KBT)
november 2021
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Hernieuwbare transportbrandstoffen