Nieuws

Persvoorlichting: Han Schouten 06-51893057

Luchtvaart gebaat bij snelle overstap naar duurzame brandstoffen
Lees meer
Klimaatwijzer voor beleidsmaatregelen: zelf aan de knoppen van het klimaatbeleid draaien
Lees meer
Nieuwsbrief Duurzame Steden – zomer 2021
Lees meer

Mediacontacten

Bij het realiseren van onze missie zoeken we vaak publiciteit – of publiciteit zoekt ons. Studies die CE Delft in opdracht van derden uitvoert, komen regelmatig in de media. Waar mogelijk stellen we onze ideeën ter beschikking van een breder publiek, om zo bij te dragen aan het publieke debat.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Han Schouten, persvoorlichter CE Delft via 06-51893057 of schouten@ce.nl.