Thema

Elektriciteit

De energietransitie vereist verregaande veranderingen in de hele energieketen. CE Delft biedt technisch, economisch en beleidsadvies voor de verduurzaming over de volledige breedte van deze keten. Onze klanten zijn overheden, bedrijven en milieuorganisaties. We stoelen ons onafhankelijk advies op onze decennialange expertise en gedegen inhoudelijke kennis.

Speerpunten

  • Omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen
  • Aanpassingen in de energie-infrastructuur
  • Flexibiliteit en systeemintegratie
  • Afhankelijkheden tussen vraag en hernieuwbare opwek
  • Beleids- en maatschappelijke consequenties

Wat kan CE Delft voor u doen?

Technische mogelijkheden energieketens

CE Delft heeft diepgaande kennis van de technische mogelijkheden van de hele energieketen: van energieopwek, over flexibiliteitsoplossingen en infrastructuur, tot verduurzaming van de vraag. Voor opdrachtgevers in de energieproductie en -infrastructuur voeren we onderzoek uit voor de verduurzaming van uw activiteiten. Voor overheden bieden we strategisch advies over nieuw beleid en de impact ervan in de markt en de maatschappij.

Economische en beleidsinstrumenten

Met ons onderzoek helpen we overheden op verschillende niveaus om economische en beleidsinstrumenten te ontwikkelen. Daarmee kunnen we u antwoord bieden op de brede beleids- en maatschappelijke vragen waar u als beleidsmaker nu voor staat.

Scenario's, modellen en tools

We zijn sterk in scenario-ontwikkeling en kunnen als geen ander kwantitatief inzicht bieden in de kansen en belemmeringen die bij de transitie een rol spelen. Onze analyse ondersteunen we met tools en modellen voor gedegen expertise van de brede effecten van de transitie.

Lees meer

Rapporten over ‘Elektriciteit

Systeemintegratie wind op zee
maart 2024
Lees meer
Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact
maart 2024
Lees meer
Delta21: Energetisch-economische analyse. Valmeer als onderdeel van duurzaam energiesysteem
februari 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Elektriciteit