Thema

Schone gassen

Gassen houden een belangrijke rol in de economie van de toekomst. Daarvoor moeten ze uiteindelijk wel klimaatneutraal worden. Het thema Schone gassen is gericht op onderzoek en advies over toepassing en productie van gasvormige brandstoffen: waterstof, groengas, biogas en synthetisch methaan.

Schone gassen

CE Delft heeft brede ervaring binnen dit thema en biedt onderzoek en advies om aan de transitie naar een klimaatneutrale gasvoorziening bij te dragen. Wij zijn experts met kennis van beleidsinstrumenten, van vraag- en productiescenario’s, en van verwaardingsroutes. We zijn daarnaast deskundig op aanverwante thema’s zoals elektriciteitsvoorziening, verduurzaming van de industrie, grondstofketens, financiële instrumenten, en hernieuwbare transportbrandstoffen.

Speerpunten

  • Spanningsveld tussen elektrificatie en klimaatneutrale gassen
  • Implicatie van de gastransitie voor de gasinfrastructuur
  • Ontwikkeling van de waterstofketens
  • Optimale inzet van biogene gassen

Wat betekent waterstof voor de werkgelegenheid – Podcast met Cor Leguijt

Wat kan CE Delft voor u doen?

Onderzoek en advies gasvormige brandstoffen

CE Delft heeft uitgebreide kennis van beleid, van vraag- en productiescenario’s, en van verwaardingsroutes. We richten ons met onderzoek en advies op beleidsvraagstukken, op potentieelstudies, op Life Cycle Assessments (LCA’s), en op verwaardingsvraagstukken, waaronder ook businesscases.

Koppeling met andere thema's

We zijn deskundig op aanverwante thema’s zoals waterstof, elektriciteitsvoorziening, verduurzaming van de industrie, grondstofketens, financiële instrumenten, en hernieuwbare transportbrandstoffen.

Rapporten over ‘Schone gassen

Scenariostudie groengasproductie rond 2030
mei 2024
Lees meer
Kennisbasis biogrondstoffen
april 2024
Lees meer
Afnameverplichting groene waterstof
december 2023
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Schone gassen