Methode

CEGRID impact elektriciteitsnetten

CEGRID

CEGRID vertaalt toekomstscenario’s voor de energievoorziening naar effecten op het elektriciteitsnet. Het model rekent uit hoe de netbelasting zich ontwikkelt en waar capaciteitsknelpunten ontstaan. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten op het elektriciteitsnet zijn van bijvoorbeeld warmtepompen, opslag, elektrische voertuigen en zon-pv.

Illustratie van hoe vraag en aanbod van invloed zijn op verschillende elementen van het elektriciteitsnet waar CEGRID aan kan rekenen.

Waarvoor kan CEGRID worden gebruikt?

CEGRID kan gebruikt worden om de impact op het elektriciteitsnet in beeld te brengen als gevolg van de lokale energietransitie. Elektrificatie van de warmtevoorziening en voertuigen zorgt voor een toename van de elektriciteitsvraag dat verschilt per moment. Ook de groei van decentrale elektriciteitsproductie, zoals zonnepanelen op daken of zonnevelden, zorgt voor een toename van de invoeding dat verschilt per moment. Daarnaast beïnvloeden flexibiliteitsopties zoals curtailment, elektriciteitsopslag of slim laden ook de momentane netbelasting. Op elk moment bepaalt het samenspel van invoeding en elektriciteitsvraag de belasting van het elektriciteitsnet. Op basis van uur- of kwartierprofielen van verschillende toepassingen, rekent CEGIRD uit hoe, wanneer en waardoor de netcapaciteit verandert ten opzichte van de huidige situatie.

Voor wie?

Het model is relevant voor beleidsmakers en andere partijen die werken aan onderwerpen als de elektrificatie van de warmtevraag van de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer, zon-pv en opslag. CEGRID kan hen helpen om inzicht te geven in hoe en waardoor netbelastingen zich kunnen ontwikkelen.

Download de leaflet:

Wat kan CE Delft voor u doen?

CEGRID als webapplicatie of onderzoekstool

CE Delft zet het CEGRID-model in als onderzoekstool bij onderzoeken en adviesopdrachten. Het is ook beschikbaar als module in onze CE-webapplicatie, waarbij het direct gekoppeld kan worden aan de uitkomsten van het CEGOIA-model voor warmteopties in de gebouwede omgeving.

Lees meer