Methode

CEGOIA – gemeente

Gemeente

Het is 2050. Het is gelukt. De gebouwen binnen uw gemeente worden niet meer verwarmd met aardgas. Een deel is met een warmtenet aangesloten op de inmiddels duurzame industrie. Een groot deel van de gebouwen heeft alleen nog maar een elektriciteitsaansluiting en worden verwarmd met een elektrische warmtepomp. In sommige buurten wordt het gasnet gebruikt voor groengas. 2050 lijkt nog ver weg. Toch is er nu al actie nodig om dit toekomstbeeld te bereiken. De komende 30 jaar zijn nodig om alle buurten aan te pakken. CE Delft kan uw gemeente een stap op weg helpen. Dit doen wij bij voorkeur in een gezamenlijke aanpak met u.

Gezamenlijke aanpak

Startoverleg
Overleg met gemeente en overige stakeholders die een rol spelen bij de warmtetransitie. Na het startoverleg heeft iedereen genoeg kennis over de huidige situatie binnen de gemeente en de mogelijkheden voor duurzame warmte. CE Delft vraagt lokale informatie op, zoals nieuwbouwplannen, om een zo volledig mogelijke berekening te kunnen maken.

CEGOIA-berekeningen
CE Delft maakt berekeningen; CEGOIA berekent per buurt wat de goedkoopste duurzame warmtevoorziening is. Lokale omstandigheden worden meegenomen, zoals de potentie aan geothermie of wko.

Tussenoverleg
CE Delft presenteert de CEGOIA-berekeningen met behulp van kaarten en grafieken. We kijken met de gemeente en stakeholders waar nog extra informatie wenselijk is. Wat gebeurt er bijv. als de geothermiepotentie tegenvalt? Wat verandert er als je alle woningen eerst gaat isoleren? We overleggen welke extra analyses er nodig zijn voor een zo volledig mogelijk beeld.

Eindbespreking
CE Delft presenteert de resultaten aan de gemeente en stakeholders. Naast de eindsituatie wordt ook inzichtelijk hoe het traject naar deze eindsituatie kan lopen. Welke buurten zijn als eerste aan de beurt? Welke acties zijn er nodig om hier aan de slag te gaan? Een stappenplan geeft houvast in het vervolg.

Eindproducten
Het eindrapport is vooral visueel, met kaarten, grafieken en beknopte uitleg. Ook levert CE Delft de uitkomsten in GIS of Excel. Een andere mogelijkheid is een webtool waarmee de gemeente zelf analyses kan uitvoeren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad