Methode

CEGOIA netbeheerders en energiebedrijven

Netbeheerders

Als netbeheerder wilt u vast weten hoe de ondergrondse infrastructuur in Nederland gaat veranderen de komende decennia. Waar blijft het gasnet nog een tijd liggen? Waar moet het elektriciteitsnet worden verzwaard? Voorspellingen hierover zijn niet eenvoudig.

CE Delft heeft het CEGOIA-model ontwikkeld, waarmee zij inzicht geeft in de kosten van een klimaatneutrale warmtevoorziening per buurt. Bij het sturen op kosten kan hiermee een voorspelling worden gedaan van de toekomstige warmtevraag per buurt en de invulling van deze warmtevraag. Wanneer de buurt overgaat op elektrische warmtepompen, is de vraag anders dan bij een warmtenet of groengas.

CE Delft heeft al voor meerdere netbeheerders analyses gedaan van mogelijke scenario’s van de toekomstige warmtevoorziening. Daarbij schetst zij ook paden van de route naar deze klimaatneutrale warmtevoorziening toe.

Energiebedrijven

Als energiebedrijf bent u vast bezig met het verduurzamen van de energie die u levert. Naast de noodzaak de energie te verduurzamen, zal ook de vraag naar energie flink gaan veranderen komende decennia. Hele buurten zullen overstappen van gas naar all-electric-oplossingen om hun huizen te verwarmen. Hoe hoog zal de vraag naar elektriciteit worden wanneer ook auto’s elektrisch gaan rijden? En hoe gaat de vraag naar gas zich ontwikkelen? Lastige vragen waarvan de antwoorden moeilijk te voorspellen zijn.

CE Delft heeft het CEGOIA-model ontwikkeld, waarmee zij inzicht geeft in de kosten van een klimaatneutrale warmtevoorziening per buurt. Bij het sturen op kosten kan hiermee een voorspelling worden gedaan van de toekomstige warmtevraag per buurt en de invulling van deze warmtevraag. Wanneer de buurt overgaat op elektrische warmtepompen, is de vraag anders dan bij een warmtenet of groengas.

CE Delft heeft al voor meerdere energiebedrijven analyses gedaan van mogelijke scenario’s van de toekomstige warmtevoorziening. Daarbij schetst zij ook paden van de route naar deze klimaatneutrale warmtevoorziening toe.