Methode

CEKER Kosten voor Eindgebruikers Rekenmodel

Het CEKER-model is door CE Delft ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in een betaalbare warmtetransitie voor hun inwoners.

CEKER is een snel en flexibel rekenmodel dat de kosten voor eindgebruikers van duurzame warmteopties berekent. Het kan rekenen op woningniveau, buurtniveau, gemeenteniveau en Rijksniveau. Hierbij neemt het model vele lokale kenmerken mee, zoals het huidige isolatieniveau, lokale energieverbruiken en het type bebouwing. Ook houdt het model rekening met de lokale beschikbaarheid van warmtebronnen. CEKER berekent welke warmtetechniek voor huishoudens de laagste kosten heeft, bij de huidige kostenniveaus en bij de verwachte kosten in 2030.

Mogelijkheden met CEKER

CE Delft adviseert met CEKER over de betaalbaarheid van verschillende soorten warmtetechnieken. Gemeenten, regio’s en provincies kunnen dit gebruiken voor hun transitievisie warmte en Regionale Structuur Warmte. Inzicht in de betaalbaarheid is belangrijke input voor gesprekken met bewoners, VvE’s en woningcorporaties. Wanneer we luisteren naar bewoners en woningcorporaties staat betaalbaarheid vooraan op hun agenda in de warmtetransitie.

Het model brengt kennis samen uit onder andere het CEGOIA-model van CE Delft, de Startanalyse van PBL, het Dashboard Eindgebruikerskosten van ECW en ervaring uit de markt. Het CEKER-model berekent flexibel en uitgebreid de impact van beleidskeuzes, geeft resultaten rechtstreeks op het niveau van een woning, cluster, buurt, gemeente en heel Nederland, en koppelt eindgebruikerskosten aan CO2-besparingen.

CEKER is een flexibel rekenmodel dat beleidsstrategieën zoals subsidiemechanismen kan doorrekenen. Dit geeft inzicht in de “knoppen” waaraan beleidsmakers kunnen draaien om de warmtetransitie betaalbaar te maken.

CEGOIA en CEKER: hand in hand

CE Delft heeft twee modellen die de kosten aardgasvrije warmtetechnieken in de gebouwde omgeving berekenen: CEKER en CEGOIA. De modellen verschillen van perspectief. Het CEGOIA-model bekijkt de warmtevoorziening vanuit een nationaal perspectief. Dit model berekent de totale kosten van energieproductie, warmtevoorziening en/of grootschaligere infrastructuur. Hierbij kijkt het niet naar wie die kosten draagt. Het CEKER model kijkt vanuit het perspectief van een eindgebruiker en zijn woning. CEKER berekent alle investeringen die de woningeigenaar moet doen om te verduurzamen of van het gas af te gaan en de impact van verduurzaming op de energierekening.

CEKER kan snel de totale kosten en CO2-besparingen in beeld brengen voor heel Nederland.

Achtergronddocumenten