Methode

Duurzame bedrijventerreinen

De verduurzaming van bedrijventerreinen kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen van de gebouwde omgeving. Op bedrijventerreinen lopen vaak allerlei initiatieven om te verduurzamen. Er is echter vaak nog geen integraal plan om tot een CO2-vrij en duurzaam bedrijventerrein te komen.

Vragen die nog beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld:

Klimaatneutraal

  • Hoeveel CO2-besparing leveren de lopende duurzaamheidsinitiatieven op?
  • Zijn er nog andere maatregelen nodig om naar een klimaatneutraal bedrijventerrein te gaan?
  • Hoe zorg je dat het bedrijventerrein circulair wordt?
  • Wat voor mogelijkheden zijn er op het gebied van klimaatadaptatie?

Energie

  • Hoe pak je de verduurzaming van de warmtevoorziening aan?
  • Hoeveel duurzame elektriciteit kunnen we zelf opwekken?
  • Is er voldoende netcapaciteit voor elektrificatie en opwek?

Mobiliteit

  • Wat is er mogelijk op het gebied van elektrisch vervoer?
  • Is het gebruik van waterstof een optie voor de bedrijven?

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

Routekaart klimaatneutraal bedrijventerrein

CE Delft helpt gemeenten, provincies en de bedrijven met het beantwoorden van deze vragen en het maken van een routekaart naar een klimaatneutraal bedrijventerrein.

Lees meer

Kosten en baten CO2-besparing

Naast de CO2-besparing kijken we ook naar de kosten voor de ondernemers.

Lees meer

Rol stakeholders

Het is voor de verschillende stakeholders belangrijk dat ze weten wie wanneer wat moet doen om de verduurzaming te realiseren. Denk aan de netbeheerder voor het elektriciteitsnet en laadpalen, het waterschap voor opvang en opslag van regenwater.

Lees meer