Methode

ETS – onderzoek CE Delft

Het EU Emissions Trading System (EU ETS) is sinds 2005 het belangrijkste instrument van de Europese Unie om de klimaatemissies te reduceren. CE Delft is vanaf het begin actief op dit gebied en heeft diverse onderzoeken gepubliceerd over de werking en economische effecten van het EU ETS.

CE Delft heeft een unieke combinatie van economische kennis, databases en procestechnische kennis die gewild is bij opdrachtgevers. We specialiseren ons op het inzichtelijk maken van de impact van het ETS op bedrijfsleven, huishoudens en de nationale economie. Zowel ex-ante als ex-post beleidsonderzoek komt hierbij aan bod.

  • In-house database 16.000 ETS-installaties in Europa, daarmee is 99,6% van de emissies onderverdeeld naar statistische NACE4 code en juridische eigenaar
  • Koppeling Eurostat-databases op NACE-4-niveau en PRODCOM (8 digit). Analyse per land, per jaar, van de mate waarin ETS bedrijven de CO2-emissies van de hele sector bepalen (industrie valt voor een deel ook onder niet-ETS)
  • Koppeling met specifieke prijsinformatie van producten van energie-intensieve sectoren
  • Ex-post en ex-ante economische beleidsonderzoek en impact assessments en kosten-batenanalyse
  • High-level methoden in econometrie en LCA
  • Specialistische kennis engineering en kennis van mogelijkheden en kosten voor CO2-reductie bij bedrijfstakken.