Methode

Statiegeld

In Nederland is CE Delft nauw betrokken bij de bepaling van de impacts van statiegeld. We hebben verschillende studies gedaan naar beleidsopties rond de inzameling van verpakkingsmaterialen in Nederland, waarbij kwantitatief en kwalitatief is gekeken naar economische én milieuaspecten. We zijn als geen ander in staat de kenmerken van statiegeldsystemen te doorgronden en de invloed hiervan op de kosten te bepalen.

CE Delft heeft een review uitgevoerd naar de maatschappelijke en bedrijfskundige kosten van het statiegeldsysteem voor grote PET-flessen. We hebben goed contact met verschillende partijen die relevant zijn in de statiegelddiscussie. En we hebben kennis van statiegeldsystemen in het buitenland, waaronder Estland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland. Voor de Vlaamse minister van Omgeving hebben we onderzoek gedaan naar kosten en effecten van de mogelijke invoering van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen. In dat onderzoek zijn scenario’s ontwikkeld en de kosten en effecten in kaart gebracht. We werkten daarbij samen met Technum en SuMa Consulting, waarbij CE Delft verantwoordelijk was voor de kostenraming.

Relevante publicaties kunt u hier vinden.